RMK soovib aprillist juunini kevadsuviseid raieid vähendada 26.02

RMK tutvustas täna toimunud arutelul huvigruppidele kevadsuviste raiete strateegia projekti, milles teeb ettepaneku vähendada 15. aprillist 15. juunini looduse ja keskkonnahoiu eesmärgil raiete mahtu, tagades samal ajal nii metsatööstuse puiduvajaduse kui tööhõive metsatöölistele.

RMK peadirektor Andres Onemar ütles, et strateegia projekt lähtub metsanduse heast tavast kevadisel looduse ärkamise perioodil keskkonda hoida ja kaitsta. "Kevadsuvine raiete vähendamine aitab kõige rohkem kaitsta linnustikku, mullastikku ja metsa alustaimestikku, kuid omab laiemat mõju kogu metsale ja teedevõrgule," märkis Onemar. "Raiete vähendamine on võimalik, kuna RMK suudab tagada tarnemahu metsatööstusettevõtetele ja leida asendustöö raietöölistele." Onemar lisas, et RMK tahab kevadise raiete vähendamise algatusega näidata eeskuju ka erametsaomanikele ning juurutada kogu Eesti metsanduses keskkonnasäästlikumat suhtumist.

Metsaga on kaetud ligi pool Eesti maismaast ehk ligi 2,2 miljonit hektarit, riigile kuulub sellest 40%. Kevadsuvisel perioodil toimub raie niikuinii väga väikesel osal RMK hallatavatest metsadest, sest kevadeti on alati raiemaht madalseisus. Seega pole metsatööstus-ettevõtete mure tootmisvõimsuste seismajäämisest paariks kuuks põhjendatud, sest RMK jätkab puidutarneid vaheladudest ja tellimused täidetakse. Metsatöölised suunatakse selleks perioodiks aga teistele metsakasvatuslikele töödele, mida on vaja alati kevaditi teha.

Andres Onemari sõnul näitas tänane arutelu ilmekalt, kui oluline on kevadsuviste raiete temaatika kõikidele huvigruppidele. "Diskussioon kevadsuviste raiete ümber tugineb tihti emotsioonidele, kuid pragmaatiliselt küsimust arutades on võimalik jõuda kõik pooli rahuldava lahenduseni," märkis Onemar. "Täna tunnustasid kõik osapooled RMK algatust ja andsid meile ka mõtteainet, mida saame strateegia rakendamisel arvestada." RMK kevadsuviste raiete strateegia projekti kohaselt tuleneb raiete vähendamine eelkõige keskkonnanõuetest ja selle rakendamisel peab arvestama kõigi huvigruppide seisukohtadega, kahjustamata kellegi huve.

Täna RMK peakontoris toimunud kevadsuviste raiete teemalisel arutelul osalesid ja väljendasid oma seisukohti kõik olulised huvigrupid, teiste seas metsatööstusettevõtete ja metsatööstuse liidu liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti metsatöötajate ametiühingu ning keskkonnakaitseorganisatsioonide esindajad. RMK ootab täiendavalt huvigruppide seisukohti, et saaks nendega arvestada edasise tegevuskava väljatöötamisel. Strateegia prjoktiga on võimalik tutvuda RMK koduleheküljel (aadressil www.rmk.ee/kevadsuvised).

Täiendav informatsioon:

Andres Onemar
RMK peadirektor 
telefon (0) 628 1500

Ulvar Kaubi
RMK metsamajanduse turundusjuht 
telefon (0) 628 1521, 051 37 042

Olev Lillemets
RMK keskkonnajuht 
telefon (0) 628 1556, 050 41 344