Metskonnahoone arhitektuurivõistluse võitis Aivo Schults 20.12

RMK Triigi metskonnahoone arhitektuurivõistluse võitis töö märgusõnaga "EVI", mille autor on arhitekt Aivo Schults arhitektuuribüroost Schults ja Partnerid. Võitja sai preemiaks 50 000 krooni.

Teise koha sai arhitekt Karli Luik (konsultant Inga Raukas OÜ-st Arhitektuuriagentuur) tööga "Sajajalgne" (preemia 30 000 krooni). Kolmanda koha sai töö "Seitse kitsetalle", preemia 20 000 krooni jagunes kolme arhitekti vahel: Jüri Martson, Rasmus Reinolt ja Riho Jagomägi.

Ergutuspreemia 15 000 krooni sai arhitekt Tarmo Kööp (kaasautor Ivar Lubjak) Oaas  Arhitektid OÜ-st võistlustöö eest "TEEKAA". Fotosid ning lühikest ülevaadet parimatest töödest saab näha aadressil www.rmk.ee/arhitektuur.

Triigi metskonna hoone arhitektuurivõistlusele olid oodatud tööd, mille põhiliseks konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjaliks oleks puit, mis väärtustavad puitu kui ehitus- ja viimistlusmaterjali ning milles leidub uudseid puidu kasutamise võimalusi. Võistluse korraldasid RMK, Eesti Arhitektide Liit (EAL) ja Eesti Metsatööstuse Liit (EMTL).

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainformatsioon:
Tavo Uuetalu, RMK metsamajanduse direktor
Telefon (0) 628 1586, 050 45 069