RMK ja Eesti Ühispank kutsuvad koolilapsi osalema loodushariduskonkursil 18.09

RMK ja Eesti Ühispank kutsuvad koolilapsi osalema keskkonnaharidust edendaval konkursil "Metsakalender", mis on juba kolmas taoline koostööprojekt RMK ja Ühispanga vahel.

Konkursile "Metsakalender" on oodatud osalema kõik Eestimaa koolilapsed 2. - 9. klassini ning selle eesmärgiks on elavdada keskkonnahariduslikku tegevust, rakendades mitmekesist, aktiivset ja erinevaid õppeaineid integreerivat metoodikat. Konkursil osalemiseks peab klass koostama metsakalendri, mis võib sisaldada metsavaatluste tulemusi, huvitavat infot metsa kohta, mänge ja nuputamist, omaloomingulisi luuletusi, jutukesi, õpilaste kunstitöid jms.

Parimatele klassidele on auhinnaks Eesti Ühispanga noortekaardid ning RMK Sagadi looduskoolis, Aegviidu, Pähni, Mustjala või Kiidjärve loodusõppemajades korraldatav talveprogramm. Päeva jooksul meisterdatakse jõulumeeneid, valatakse õnnetina, tehakse lõket ja tutvutakse talvise metsaeluga. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 8. november 2002.

Keskkonnaminister Heiki Kranich, Eesti Ühispanga president Ain Hanschmidt ja RMK peadirektor Andres Onemar kirjutasid eelmisel aastal alla hea tahte lepingule, mille eesmärgiks on elavdada keskkonnahariduslikku tegevust. Esimese konkreetse projektina korraldati eelmine aasta koolilastele keskkonnaharidust edendav konkurss "Meie mets", milles osales üle 200 võistlustöö.

Konkursi "Metsakalender" üks korraldajaid RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon (0) 628 1530, 051 37 035