RMK peadirektoriks saab Aigar Kallas 16.05

RMK nõukogu rahuldas oma tänasel koosolekul RMK peadirektor Andres Onemari lahkumissoovi ning nimetas uueks peadirektoriks Aigar Kallase. Nõukogu kinnitas ka RMK 2001. aasta majandustulemused.

RMK praegune peadirektor Andres Onemar lahkub ametist 3. juunil, samal päeval asub peadirektorina tööle Aigar Kallas, kes praegu töötab keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhatajana ning on RMK nõukogu esimees.

"Ennetähtaegse ametist lahkumise põhjused on isiklikud - olen aastaid teinud pingelist tööd Tallinnas, kuid mu kodu on Hiiumaal ning nüüd soovin sinna naasta," kommenteeris oma soovi ametist lahkuda RMK peadirektor Andres Onemar. "Valisin ametist lahkumiseks suve alguse, sest see on metsanduslikus mõttes sobivaim, metsauuendustööd on lõppenud ning ees on metsameestele ja RMK-le veidi rahulikum periood."

"RMK on tänu professionaalsele juhtimisele ja heale meeskonnale olnud edukas organisatsioon ning peab jätkama samamoodi. Edasised arengud tulenevad metsanduse arengukavast, mis esitatakse valitsusele lähinädalail," kommenteeris Aigar Kallas.

Vastavalt töölepingule saab ametist lahkuv peadirektor lahkumiskompensatsiooni 6 kuu keskmise palga ulatuses.

Andres Onemar asus RMK peadirektorina tööle asutuse moodustamise järel 1999. aasta alguses ning tema vastavalt RMK põhimäärusele 5 aastaks sõlmitud tähtajaline tööleping lõpeb 1. märtsil 2004. Enne RMK moodustamist juhtis Andres Onemar RMK eelkäijat Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskust ning sellele eelnevalt oli Eesti metsanduse arenguprogrammi peakoordinaator. Andres Onemar on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsandusteaduskonna 1980. aastal.

Alates 1. novembrist 2001 keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhatajana töötav Aigar Kallas on osalenud Eesti metsanduse arenguprogrammi ja metsapoliitika väljatöötamisel, töötanud Metsamajanduse Ökonoomika- ja Infokeskuse juhataja asetäitjana ja RMK peadirektori asetäitjana. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli metsandusteaduskonna 1995. aastal ning on California ülikooli doktorant.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
RMK peadirektor Andres Onemar, telefon 050 43 331
RMK nõukogu esimees Aigar Kallas, telefon 052 81 299

Andres Onemar

 

 

 

 

 

 


Pildifail toimetustele: AndresOnemar_rgb.jpg (784 Kb)

Aigar Kallas

 

 

 

 

 

 


Pildifail toimetustele: AigarKallas_rgb.jpg (567 Kb)