Jahimehed kogunevad Pärnumaal 15.08

16.-18. augustini toimub Varemurrus, Pärnumaal traditsiooniline Eesti jahimeeste kokkutulek, millest võtab osa 32 jahindusorganisatsiooni ning ligi 2000 inimest.

Traditsioonilise kokkutuleku raames toimub jahimeeste mitmevõistlus, mille võistlusaladeks on jahisarve puhumine, jahidokumentide vormistamine, raja läbimine, laskmine ning telgi püstitamine ja kokkupanek. Eraldi selgitatakse välja parimad jahimehed jahisarve puhumises, jahijutu vestmises, viktoriinis ja sportingus.

Lisaks võrdlevad jahimehed kutsemeisterlikkust lastes õhupüssist ning vastates jahindusalastele küsimustele. Kokkuvõttes selgitatakse ka kõige toimekam võistkond, mille selgitamisel lähevad arvesse kõigi võistlusalade punktid ning lisaks ka punktid oma jahindusorganisatsiooni tegevuse tutvustamise eest.

Jahimeeste kokkutulek toimub 22. korda, tänavu korraldab kokkutulekut RMK. Kõik huvilised on oodatud võistlustele kaasa elama. 

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
- Hannes Rei, RMK jahimajanduse osakonna juhataja, telefon 050 31 005
- Kalev Männiste, RMK jahimajanduse osakonna juhataja asetäitja, telefon 051 39 642