Haapsalus tuleb seminar looduses liikumisest 07.05

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) koostöös Haapsalu linnavalitsusega korraldab 9.-10. maini Haapsalus seminari looduses liikumise võimalustest, mille eesmärgiks on lähendada erinevate looduses liikumise edendajate seisukohti ning viia Eesti elanikeni jätkusuutlikkuse sõnum.

“Järjest enam meeldib inimestele puhata looduses, tavapäraselt metsamaastikul ja Eesti oludes seni veel peamiselt riigimetsas. Paraku toob see endaga kaasa ka järjest enam puude ja põõsaste vigastamist, alustaimestiku kahjustamist ja pinnase tihenemist, metsade prügistamist, metsatulekahjusid,” põhjendas RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo ürituse vajalikkust. “Ebasoovitava mõju vähendamiseks peab metsaskäimist reguleerima ja puhkajaid suunama.”

Marge Rammo sõnul on Eestis palju turismiettevõtjaid, kes müüvad looduses viibimist, kasutades selleks maastikku loodud infrastruktuuri. “Samas puudub aga kõiki võimalusi tutvustav üritus, millel leiaksid väljundi ja ühise platvormi looduses liikumise teoreetilise baasi loomise, looduskeskkonna kaitse ja järelvalve, looduses liikumise infrastruktuuri ettevalmistamise, rahva tervise edendamise, säästliku maailmavaate tutvustamise ja paljude muude sarnaste aladega tegelejad,” lisas ta.

Seminar “Looduses liikumise võimalused ning sellega liituv informatiivne ja seadusandlik baas” korraldatakse kahes osas. Neljapäeval, 9. mail on Haapsalu kultuurikeskuses teoreetilised ettekanded, sõnavõtud, rühmatööd ja võimalik ühise seisukoha kujundamine ning reedel, 10. mail toimub juhendatud külastus RMK Nõva puhkealale. Seminaril osaleb üle 80 spetsialisti ministeeriumitest, RMK-st, maakondlikest keskkonnateenistustest, omavalitsustest ja teistest organisatsioonidest.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Tel (0) 628 1530, 051 37 035
E-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee