RMK on üheksa kuuga teeninud 126 miljonit krooni metsatulu 30.10

RMK on tänavu esimese üheksa kuuga maksnud riigieelarvesse metsatulu 126 miljonit krooni, mis on 84% eelarves planeeritust.

Aastaga müüa planeeritud 2,7 miljonist tihumeetrist puidust on RMK aasta esimese 9 kuuga turustanud 2 miljonit tihumeetrit, teenides sellega 629 miljonit krooni. Lisaks teenis RMK 55 miljonit krooni puhke- ja jahimajandusest, istutusmaterjali müügist, finants- ja transpordituluna ning mittevajaliku vara müügist. Kokku moodustavad RMK 2001. aasta 9 kuu tulud 684 miljonit krooni, mis on 77% planeeritust.

Müüdud puidust müüs RMK 1,5 miljonit tihumeetrit ümarmaterjalina 548 miljoni krooni eest ning 0,5 miljonit tihumeetrit kasvava metsana 81 miljoni krooni eest. Ümarpuidu keskmine hind oli 368 krooni tihumeeter ning kasvava metsa raieõiguse keskmine hind 181 krooni tihumeeter. Kasvavast metsast 77% müüdi uuendusraieteks ja 23% hooldusraieteks.

Aasta esimesel 9 kuul olid riigimetsas metsamaterjali ülestöötamise ja turustamise kulud 169 miljonit krooni. Puidu transpordiks kulutas RMK 27 miljonit ning puhke- ja jahimajanduse korraldamiseks 11 miljonit krooni. Metsamajanduslike tööde organiseerimiseks kulus 46 miljonit krooni ning metsateede ja kuivendussüsteemide hooldamiseks 16 miljonit. Metsauuenduse kulud olid üle 33 miljoni krooni ning metsavalveks ja kaitseks kulus 5,7 miljonit. Keskkonnakaitseks kasutas RMK 5,4 miljonit krooni. Halduskulud olid aasta esimesel üheksal kuul 88,5 miljonit krooni.

Investeeringuteks suunas RMK aasta esimese 9 kuuga 54,5 miljonit krooni. Sealhulgas investeeris RMK 15,7 miljonit krooni hoonetesse, 11 miljonit metsateedesse ja kuivendussüsteemidesse, 10,5 miljonit infotehnoloogiasse, 6,4 miljonit metsakasvatustehnikasse ning igaüheõiguse objektide rajamiseks 1,7 miljonit krooni.

Maamaksu tasus RMK kui üle miljoni hektari riigimetsamaa majandaja aasta esimese 9 kuuga 34,4 miljonit krooni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Kaupo Kirikall
RMK finantsdirektor
Telefon (0) 628 1500, 050 50 379