RMK sertifitseerib riigimetsad maailmas ainulaadsel moel 27.02

Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK) tutvustati täna maailmas ainulaadset sertifitseerimismudelit, kus ühe hindamisprotsessi käigus sertifitseeritakse organisatsioon nii ISO 14001 standardi kui ka riikliku säästva metsanduse standardi järgi.

Sellise maailmas unikaalse sertifitseerimismudeli kiitsid täna heaks kõik metsandussektori huvigrupid, kes leidsid, et RMK samm aitab oluliselt parandada Eesti metsanduse prestiiži maailmaturul. Sertifitseerimise eesmärk on näidata, et organisatsioon majandab metsa säästlikult, see aitab puitu ja puidutooteid paremini turustada.

Huvigruppide ühisnõupidamisel osalesid lisaks RMK-le veel keskkonnaministeeriumi, Eestimaa Looduse Fondi, Erametsakeskuse, Erametsaliidu, Säästva Eesti Instituudi ja sertifitseerimisorganisatsioonide esindajad.

RMK kavatseb riigimetsa sertifitseerimise läbi viia veel tänavu, kusjuures metsa sertifitseerimisel rakendatakse rahvusvahelise metsandussertifikaadi FSC protseduure, millel Eesti oma metsandusstandard tugineb. Selline “koossertifitseerimine” aitab oluliselt kokku hoida ressursse ja muuta sertifitseerimine ettevõttele finantsiliselt vähem koormavamaks.

Eesti säästva metsanduse standard allkirjastati mullu detsembris. Standard on kõigi Eesti metsandusega seotud organisatsioonide kokkulepe Eesti metsade majanduslikult elujõuliseks, sotsiaalselt õiglaseks ja metsasõbralikuks majandamiseks.

Täiendav info:
Olavi Paide
RMK avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1500
olavi.paide@rmk.ee