Riigimetsanduse juhid kogunevad Pärnumaal 26.09

Neljapäeval ja reedel (27.-28. septembril) kogunevad riigimetsanduse juhid Pärnumaale Lepaninasse, et traditsioonilistel metsaülemate päevadel käsitleda aktuaalseid riigimetsanduse probleeme.

Esimest korda 1967. aastal toimunud metsaülemate päevadele kogunevad homme riigimetsa majandava organisatsiooni RMK kõigi tasandite juhid: 74 metsaülemat üle kogu Eesti, 5 metsamajandusregiooni juhid ning peakontori tippjuhtkond.

Metsaülemate päevad avab RMK peadirektor Andres Onemar, kes peab ettekande RMK tänasest positsioonist ja riigimetsanduse arengutest. Veel on kavas ettekanded RMK kinnisvaraarenduse lähiaastate arengustrateegiatest, muudatustest puhke- ja taimlamajanduse korraldamises ning RMK reklaamitegevusest. Rühmatööna arutavad metsandusjuhid piiranguid metsade majandamisele, uusi tooteid ja teenuseid, tulemuslikkuse mõõtmist ning RMK personalipoliitikat ja sisekommunikatsiooni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainformatsioon:
Tiit Timberg
RMK metsamajanduse direktor
Telefon (0) 628 1586, 050 45 751

Teate koostas:
Olavi Paide
RMK avalike suhete juht
Telefon (0) 628 1551, 050 18 010