Trombid tekitasid riigimetsas kahju ligi 55 miljoni krooni ulatuses 19.07

Tänase, 19. juuli seisuga hindab riigimetsade majandaja RMK oma majandatavates metsades trombikahjustuste ulatuseks ligi 4000 hektarit ja rahaliseks kahjuks 55 miljonit krooni, lisaks vajab ligi 7000 hektarit riigimetsa lähiajal täiendavat sanitarraiet. Kõige enam on riigimetsa hävinud Virumaal RMK Tudu, Oandu ja Paasvere metskonna maadel. Vähem on tromb kahjustanud Järvamaa ja Pärnumaa metsi.

Esmajärjekorras alustatakse tormikahjustuste likvideerimist teede vabastamisest ja väärtuslikemate, kuid samas kiiresti riknevate okaspuulankide ülestöötamisest. Hetkel töötab kahjustatud aladel 17 harvesterit ning jätkuvalt otsitakse vastava tehnikaga varustatud alltöövõtjaid. RMK Kirde regiooni peametsaülema Tavo Uuetalu hinnangul välditakse võimalusel käsimootorsaagidega raiemeeste kasutamist, sest pinges puud ei taga ohutust töölistele.

RMK peadirektori Andres Onemari hinnangul seisab RMK keerulise ülesande ees: lisaks tormikahjustuste füüsilisele likvideerimisele tuleb tagada ka varutud materjali efektiivne müük samaaegselt turustabiilsust säilitades. Kavas on üle vaadata kõikide regioonide müügiplaanid ja vähendada korralisi raieid kahjustamata piirkondades. "See peaks vältima paanikat turul ja metsaomanike täiendavat kahju puiduhindade langusest," kommenteeris Andres Onemar RMK edasist tegevuskava.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Erik Kosenkranius
RMK arendusdirektor
Telefon (0) 628 1500, 050 29 524
E-post erik.kosenkranius@rmk.ee
www.rmk.ee