RMK võtab kasutusele uue infosüsteemi 11.06

Riigile kuuluvate metsade majandamisega tegelev RMK võtab täna kasutusele spetsiaalselt organisatsiooni vajadustest lähtuvalt välja töötatud metsamajanduse infosüsteemi MIS.

MIS ühendab endas erinevad andmebaasid metsaandmetest kuni raamatupidamiseni. "Infotehnoloogia ajastul on taoline kaasaegne lahendus ühe suure organisatsiooni eduka majandamise aluseid ning annab selge kvalitatiivse hüppe ja samas märgatava ressursside kokkuhoiu," kommenteeris uue infosüsteemi kasutuselevõttu RMK haldusdirektor Heiki Hepner.

Uus infosüsteem võimaldab efektiivselt ümber jagada tööprotsesse ning saada vabalt valitud ajahetkel täpse ülevaate riigi metsavarudest ja selle väärtusest. Samuti võimaldab infosüsteem RMKl muuta klienditeenindus kiiremaks ja paindlikumaks, seda eriti logistiliste lahenduste osas. Uus infosüsteem aitab täiendavalt vältida keskkonnale kahjulike otsuste tegemist, kuna kõik keskkonnakaitsega seotud reeglid ja piirangud on infosüsteemi üks osa.

Testimisperioodi läbinud MIS muudab riigimetsade metsaressursi kasutamise efektiivsemaks. MISi loomisse ja kasutusele võtmisse investeerib RMK kolme aasta jooksul kokku üle 13 miljoni krooni. MISi hakkab kasutama ligikaudu 700 RMK töötajat metsnikust peadirektorini. Kõik MISi kasutajad on läbinud vastavasisulise koolituse.

MISi loomiseks vajaliku ülesandepüstituse koostas RMK töörühm koostöös Iirimaa riigimetsade majandaja Coillte ja EPMÜ emeriitprofessori Artur Nilsoniga. Töö teostajaks oli peatöövõtjana Baltic Computer Systems, alltöövõtjana NovoBCS ning kvaliteedikontrolli teostas PricewaterhouseCoopers. Kasutajate koolitamise teostas IT Koolitus.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainformatsioon:
Heiki Hepner
RMK haldusdirektor
Telefon (0) 628 1500, 050 27 325
e-post heiki.hepner@rmk.ee