RMK saab rahvusvahelised sertifikaadid 10.12

Riigimetsa majandaja RMK saab lähikuudel rahvusvahelised sertifikaadid, mis aitavad Eesti riigimetsast raiutud puitu välismaal paremini müüa ning tõendavad meie riigimetsade säästlikku ja keskkonnasõbralikku majandamist.

Terve möödunud nädala RMK-d kontrollinud audiitorid teatasid täna RMK-le, et pärast auditi käigus leitud pisipuuduste kõrvaldamist vastab Eesti riigimetsade majandamine rahvusvahelisele säästva metsanduse FSC standardile ning RMK keskkonnajuhtimissüsteem ISO 14001 standardile. Vastavad sertifikaadid saab RMK lähikuudel.

"See on tähtis rahvusvaheline tunnustus mitte ainult meie organisatsioonile, vaid Eesti metsamajandamisele tervikuna. Sertifikaadid näitavad, et Eesti riik hoolib oma metsast, kasutab seda säästlikult ning arvestab keskkonnaga," ütles RMK peadirektor Andres Onemar. "Vastutasuks saab Eesti puitu välismaal paremini müüa, aga samuti teadmise, et meie metsade rikkus säilib looduslikuna ka tulevaste põlvede jaoks," lisas Onemar.
 
Sertifitseerimisaudit toimus 3.-7. detsembrini ja hõlmas RMK peakontorit, kahte metsamajanduse ja kahte puhkemajanduse regiooni ning üheksat metskonda. Audiitorid kinnitasid RMK valmisolekut sertifikaatide saamiseks, esitasid loendi pisipuudustest, mis tuleb enne kõrvaldada, samuti tingimusi ja soovitusi RMK edasise keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

Sertifitseerimise viisid läbi keskkonnajuhtimissüsteemi hindamise osas Bureau Veritas Eesti OÜ ja metsamajanduse osas mittetulundusühing NEPCon, kes tegutseb Rainforest Alliance SmartWoodi programmi alusel. Auditeerimisele eelnesid avalikud kõnekoosolekud, kus huvigruppidel oli võimalik esitada ettepanekuid ja avaldada arvamust RMK tegevuste kohta.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.


Lisainfo:
Andres Onemar
RMK peadirektor
Telefon (0) 628 1500