Euroopa riigimetsade majandajad ei näe perspektiivi riigimetsade erastamisel 09.07

4.-7. juulini toimus Austrias, Salzburgis Euroopa riigimetsade majandajate teine aastakoosolek, kus ühegi riigi esindajad ei näinud perspektiivi riigimetsade erastamisel.  Aastakoosolekust võttis osa ligi 80 esindajat 25 riigist, sealhulgas ka Eesti riigimetsa majandaja RMK esindajad.

Aastakoosolekul käsitleti põhiteemana riigimetsade majandamise organisatsioonide  erinevaid arengumudeleid ja sellega seotud tulevikustsenaariumeid. Ühegi riigi esindajad ei näinud tõenäolisena riigimetsade olulises mahus erastamist, küll aga viidati avalikkuse survele muuta riigimetsade majandamine senisest majanduslikult enam tasuvamaks pakkudes samaaegselt rohkem avalikke teenuseid.

Hetkel laiemat toetuspinda saanud riiklike ametkondade ümberkorraldamine ärilise orientatsiooniga organisatsioonideks (riigitulundusasutused, riigi täisosalusega äriühingud), leiti optimaalne lahendus olevat vastavalt avalikkuse ootusele läbipaistvatest, efektiivsetest ja kliendikesksetest organisatsioonidest.

Riigimetsade koostöö osas otsustati hakata arendama koordineeritud mudelit metsatoodete ja -teenuste pakkumiseks Euroopa turul. Senisest enam nähti selles osas võimalusi teha koostööd ka erasektoriga. Ühtlasi kutsuti kõiki institutsioone aktiivselt toetama puidu kui looduslikult uueneva tooraine kasutamist tööstus- ja energeetikasektoris.

Ühisnõupidamise avas seekord Austria põllu- ja metsamajanduse minister Wilhelm Morterer, kes kutsus riigimetsade majandamise organisatsioone aktiivsemale koostööle seoses metsandus- ja keskkonnasektori kiireneva globaliseerumisega. Oma kõnes rõhutas härra Morterer, et riigimetsade majandajad peaksid suurendama oma rolli rahvusvahelises keskkonnapoliitikas ja oluliselt enam hakkama jälgima avalike teenuste ökonoomilist aspekti.

Lisaks Euroopa riigimetsade majandajatele osalesid nõupidamisel ka rahvusvaheliste kontsernide Accenture, Hewitt, IBM ja SAP ning Maailmapanga esindajad. Eesti riigimetsa majandaja RMK poolt osalesid aastakoosolekul RMK peadirektor Andres Onemar ja arendusdirektor Erik Kosenkranius. Esimene Euroopa riigimetsade majandajate ühisnõupidamine toimus 6.-8. aprillini 2000 Eestis Sagadis ning järgmine toimub 2002. aasta kevadel Iirimaal.

Lisainfo:
Erik Kosenkranius
RMK arendusdirektor
Telefon (0) 628 1500, 050 29 524
E-post erik.kosenkranius@rmk.ee