Torm tekitas riigimetsas poolemiljonilise kahju 02.11

Eile ja täna Eestis puhunud tormituuled tegid riigimetsades kahju peamiselt Saare- ja Hiiumaal, kus vajab koristamist üle 1000 tihumeetri puitu. Üksikuid puid paiskas torm pikali kõikjal Eestis. Kokku hindab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) esialgsetel andmetel oma rahaliseks kahjuks 0,5 miljonit krooni.

Esialgsete hinnangute põhjal vajab Saaremaa riigimetsades koristamist ligikaudu 900 tihumeetrit ning Hiiumaal umbes 200 tihumeetrit puitu. Andmed veel täpsustuvad, sest puud on tihti langenud metsateedele ning nende koristamine ja täpsema ülevaate saamine võtab aega.

Enamasti kahjustas torm üksikult kasvavaid nõrgemaid puid, jättes terveks suuremad metsaalad. Erinevalt suvisest trombist, mis puid peamiselt murdis, põhjustas seekordne torm enamasti tuuleheidet, see tähendab paiskas puud tervelt ümber koos juurepalliga.

Üksikuid puid langetas torm kõikjal Eestis ning et palju puid langes teedele, on see põhjustanud probleeme liikluses. RMK töötajad aitavad päästeteenistusel langenud puid teedelt koristada.

Väiksema ulatusega tuuleheide ja üksikud langenud puud metsas eraldi koristamist ei vaja, kahju likvideeritakse talviste sanitaarraietega. Saaremaal ja Hiiumaal tuleb aga suurem tuulemurd ja -heide raietega koristada.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Lisainfo:
Ulvar Kaubi
RMK metsamajanduse turundusjuht
telefon 051 37 042