Eestlased osalesid Balti metsateadlaste konverentsil 30.08

Eesti Metsaseltsi delegatsioon osales Lätis 23.-24. augustini toimunud Balti metsateadlaste konverentsil, mille teemaks oli tänavu metsade bioloogiline mitmekesisus ja vääriselupaigad.

Lätis Tukumski lähistel Jaunmoku lossis toimunud traditsioonilise Balti metsateadlaste konverentsi organiseeris tänavu Läti Metsaselts. Eestist osales konverentsil 15 metsandusteadlast ja -spetsialisti.

Konverentsil tõdeti, et metsade bioloogilise mitmekesisuse ja vääriselupaikade kaitses ei ole Balti riikide vahel suuri erinevusi, aga Eestis ja Lätis ollakse bioloogilise mitmekesisuse kaitses siiski kaugemale jõutud. Lätis kavatsetakse tuleval aastal alustada ka metsade sertifitseerimist, mis samuti aitab kaasa metsade kaitsele.

Käsitlemist leidis ka riigimetsanduse hetkeseis. Suurt tähelepanu tekitasid tänavused muudatused Lätis. Seal on metskonnad oma 1600 töötajaga riigieelarvel ja tegelevad järelevalvega, metsa vahendamisega tegeleb aga riiklik aktsiaselts Läti Riigimets (370 töötajat). Kasvav mets müüakse oksjonitel ja kõik tööd metsas tellitakse alltöövõtjatelt. Paraku ei tegele kumbki organisatsioon reaalse metsatööga, mistõttu on tekkinud probleeme metsaistutamise ning noore metsa ja teede hooldamisega.

Eestis vastutab metsamajandamise tulemuslikkuse eest Riigimetsa Majandamise Keskus, kes teeb ise ja alltöövõtjate abiga ära kõik metsatööd. Järelevalvega tegelevad aga riiklikud asutused, keskkonnateenistused ja keskkonnainspektsioon. Sügisel kavatseb metsandusreformiga algust teha ka Leedu, kus majandatakse metsa veel nõukogudeaegse mudeli järgi.

Järgmise Balti metsateadlaste konverentsi korraldab Eesti Metsaselts 2001. aastal Sagadi mõisas.

Eesti Metsaselts on 1989. aastal asutatud mittetulundusühing, mis ühendab metsamajandustöötajaid ja metsahuvilisi. Seltsi eesmärgiks on lisaks metsanduse propageerimisele ka metsapoliitika kujundamises osalemine.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee