Porkunis põles 83 hektarit riigimetsa 09.05

Tänavune esimene suur metsapõleng oli Lääne-Virumaal Porkuni metskonnas, kus eile keskpäeval avastati enam kui 83 hektaril levinud metsatulekahju.

Praeguseks on päästeametnikud ja metskonna töötajad suure tule kustutanud ning valvavad tulekahjuala. Lähipäevil selgitavad spetsialistid metsale tekitatud kahju.

Suurema kahju tekitas tuli mõned aastad tagasi istutatud metsakultuurile, raieküpses metsas oli tegemist pinnatulega, mis enamasti tüvesid ei kahjustanud. Esialgsetel andmetel oli mets põlema läinud tahtliku mitmest kohast süütamise tulemusena.

Valdavalt on metsatulekahjude põhjuseks inimeste hooletus. Riigimetsa Majandamise Keskus paneb kõigile südamele, et metsas käies pöörataks tuleohutusele suurt tähelepanu. Metsad on kuivad ning tuleoht väga suur.

Suur metsatulekahju võib süttida hooletult tehtud või kustutatud lõkkest, aga ka maha visatud sigaretiotsast. Lisaks lõketest alguse saanud põlengutele on levinud ka tulekahjud, mis süttivad metsa jäetud klaasikildude tõttu. Hoolimatute piknikupidajate lõhutud pudelite killud koondavad päikesekiired ning tuli ongi lahti.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Eesti metsadest on riigimetsa alla poole ehk umbes 0,8 miljonit hektarit. Riigimetsaressursi üldtagavara on umbes 151 miljonit tihumeetrit ja aastane juurdekasv 3,8 miljonit tihumeetrit. 1999. aastal raiuti metsade hooldamise, uuendamise ja puiduvarumise eesmärgil riigimetsas 2,7 miljonit tihumeetrit puitu.

RMK netokäive 1999. aastal oli auditeerimata andmetel 745,3 miljonit krooni. Vastavalt metsaseadusele kanti riigieelarvesse ja keskkonnafondi 149,3 metsatulu ning ärikasum oli 37,3 miljonit krooni.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee