RMK peab metsaülemate päevi 04.10

Neljapäeval ja reedel (5.-6. oktoobril) korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) traditsioonilised metsaülemate päevad, kus arutatakse riigimetsanduse aktuaalseid probleeme.

Esimest korda 1967. aastal toimunud metsaülemate päevadel on riigimetskondi juhtivatel metsaülematel võimalus arutada ühiseid probleeme ja tulevikuküsimusi. Tänavu toimuvad metsaülemate päevad RMK halduses olevas Sagadi mõisas.

Metsaülemad käsitlevad töörühmades toimuvatel aruteludel riigimetsas hooldusraiete tegemist ja keskkonnajuhtimise problemaatikat, samuti asutuses siseauditi korraldamisega seonduvat. Arutlusel on ka RMK organisatsiooni kultuur ja avalike suhete korraldamine.

Ligikaudu 1700 töötajaga RMK jaguneb viieks metsamajanduse regiooniks, need omakorda kokku 77 metskonnaks, mille juhina on metsaülemal tähtis roll riigimetsanduse järjepidevuse tagajana ning säästliku metsamajanduse printsiipide järgimisel.

Riigimetsa Majandamise Keskus on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi, samuti on RMK ülesandeks tagada igaüheõigusega seotud metsakasutus.

Täiendav info:

Olavi Paide
avalike suhete juht
Tel: (0) 628 1551
olavi@riigimets.ee