RMK uuendab tänavu metsateid ja kuivendussüsteeme 150 objektil üle Eesti  11.10

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) uuendab või rekonstrueerib käesoleva aasta lõpuks üle Eesti 360 kilomeetrit metsateid ja 18 300 hektarit metsakuivendussüsteeme. 
RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimanni sõnul investeerib RMK riigimetsa taristu arendamisse sellel aastal kokku 18,7 miljonit eurot, tänu millele valmib üle Eesti ligi 150 objekti. “Täna valmib RMK metsades üle Eesti peaaegu iga päev mõni objekt –  rekonstrueeritud metsatee, metsakuivendussüsteem, suur truup või sild,” märkis Reimann ja lisas, et sarnases mahus jätkatakse metsaparandustöödega ka järgmistel aastatel.

RMK panustab metsakuivendussüsteemide ja metsateede rekonstrueerimisse  või uuendamisse tänavu igas maakonnas keskmiselt 1,3 miljonit eurot. Suurim valmivatest objektidest on Ida-Virumaal, Alutaguse metskonnas asuv 4250-hektariline Kiissa metsakuivendussüsteem, millel kulgeb 15 metsateed kogupikkusega 36 kilomeetrit. Objekti investeeritakse kokku 3,82 miljonit eurot.

Metsakuivendussüsteeme uuendatakse metsas selleks, et säilitada varasemast saavutatud puidu lisajuurdekasv ja puidu parem kvaliteet. Uuendatud metsateed lihtsustavad metsamajanduslike tööde korraldamist, tagavad ligipääsu metsapõlengute korral ja aitavad kaasa igaüheõiguste mugavamale kasutusele.

RMK hallatavast metsamaast ligikaudu pool ehk üle 400 000 hektari on kaetud metsakuivendussüsteemidega, metsateede kogupikkus on 8300 kilomeetrit.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Margus Reimann
RMK metsaparandustalituse juhataja
Telefon 502 1510
e-post margus.reimann@rmk.ee
www.rmk.ee