RMK sõlmib jahiühendustega uued kasutuslepingud  20.05

Uue jahiseaduse jõustumisel sõlmib RMK kõigi jahiühendustega lepingu riigimaa jahinduslikuks kasutamiseks. Jahiühendustele on riigimetsa jahinduslik kasutamine tasuta, ent hüvitada tuleb tekkinud olulised ulukikahjud.

RMK jahinduse peaspetsialisti Kalev Männiste sõnul on riigimaa jahindusliku kasutamise tüüplepingu välja töötanud RMK ja Eesti Jahimeeste Seltsi ühine töörühm. „Leping annab jahipiirkonna kasutajale õiguse riigimetsas pidada jahti suur- ja väikeulukitele, teostada ulukihoolet ja püstitada jahindusrajatisi,“ selgitas Kalev Männiste. „Lepingu soovime sõlmida võimalikult kiiresti, sest ilma lepinguta riigimetsa jahinduslikult kasutada ei saa.“ Lähinädalatel saadab RMK jahipiirkonna kasutajatele ettepanekud uute lepingute sõlmimiseks.

Kalev Männiste sõnul on kõige olulisem kokkulepe lepingus ulukikahjustustega seonduv. „Olulisi kahjustusi käsitletakse metsaseaduse põhimõtete alusel ehk teisisõnu, oluline on metsakahjustus vaid siis, kui kahjustamise järel ei ole enam alles niipalju terveid puid, et allesjäänuid metsaks lugeda,“ täpsustas Männiste ja lisas, et jahiühendusel tekib kohustus hüvitada vaid need otsesed kulud, mida RMK peab kahjustuskohas tegema. Alternatiivina kulutuste hüvitamisele võivad jahipiirkonna kasutaja ja RMK kokku leppida oluliste ulukikahjustuste likvideerimises ka muul viisil, näiteks kahjustatud puud uutega asendades.

Ulukikahjustuste ennetamiseks rajab RMK riigimetsa suurema istutustihedusega metsakultuurid vastavalt riigimetsa uuendamise juhendile. RMK teavitab jahipiirkonna kasutajaid kõikidest olulistest ulukikahjustustest ja metsakaitseekspertiisi tulemusest.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kalev Männiste
Telefon 513 9642
e-post kalev.manniste@rmk.ee

www.rmk.ee