RMK puhke- ja kaitsealasid külastati mullu 1,6 miljonit korda 21.02

RMK seireandmed näitavad, et möödunud aastal külastati RMK poolt hallatavaid puhke- ja kaisealasid 1,6 miljonil korral. Kasvanud on inimeste rahulolu seal pakutavate teenuste ja rajatistega, selgus Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitlusest.

Riigimetsa puhke- ja kaitsealasid külastati eelmise aasta jooksul 1,6 miljonit korda, mida on võrreldes aasta varasemaga ligi 80 000 külastuse võrra rohkem. RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul olid külastatuimad kohad Tallinna, Nõva ja Peipsi põhjaranniku puhkealad ning Lahemaa rahvuspark.

“Küsitluse tulemustest selgus, et puhkamise ja liikumise võimalusi riigimetsas peab vajalikuks 85% inimestest ning pakutavate teenuste ja rajatiste hulgaga on rahul koguni 93% puhkealade külastajatest,” märkis Marge Rammo.

Lisaks selgus uuringust, et RMK puhkealad on hästi tuntud – neist on teadlik 83% inimestest. “Tänu pidevale infrastruktuuri arendamisele ning puhkekohtade ja teede märgistamisele jõuab riigimetsa aasta-aastalt järjest rohkem inimesi matkama või perepuhkust veetma,” nentis Rammo ning lisas, et teadlikkus puhkealade võimalustest on kõige suurem noorema ja keskealise kõrgharitud eestikeelse elanikkonna hulgas.

RMK loob looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi riigimetsa puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal. Lisainfo kõikidest võimalustest www.loodusegakoos.ee.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee
www.rmk.ee
www.facebook.com/riigimets