RMK metsateemalisel netiviktoriinil osales ligi 9000 õpilast  09.05

Tänavu juba kaheteistkümnendat korda toimunud RMK interaktiivsel metsaviktoriinil osales rekordarv klasse – 886 klassi 205 koolist üle Eesti ning kokku sai tulemuse kirja 8853 õpilast. Iga vanusegrupi 10 paremat klassi saavad auhinnaks tasuta loodusõppeprogrammi või metsapäeva RMK looduskeskuses.

RMK Oandu looduskeskuse juhi Tiina Neljandiku sõnul särasid parimate hulgas tuntud headuses Tõrva ja Võhma Gümnaasium ning Risti Põhikool ja Suislepa Lasteaed-Algkool, kuid tänavu kerkis eriti esile August Kitzbergi nimeline Gümnaasium Karksi-Nuiast. Sealsed õpilased saavutasid keskmises vanuserühmas kolmikvõidu ja gümnaasiumiklasside arvestuses kolmanda koha.

Uutest tulijatest oli edukaim Ala Põhikool – I koht nooremas vanuserühmas ja neli klassi 10 parema hulgas on hea tulemus. Tublid olid ka Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool, Kernu Põhikool, Nõva Põhikool, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium, Aravete Keskkool, Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool ja paljud-paljud teised.

Tänavu pakkus RMK viktoriini uuendusena eraldi küsimustekomplekte nooremale ja vanematele vanuserühmadele. “Tundub, et just algklasside arvestuses tõi see võimalus vastajate hulka uusi loodusetarku. Vanemates vanuserühmades aga kurdeti, et matemaatikaga seotud küsimused olid raskevõitu, kuid samas pidasid õpetajad vajalikuks arendada otsimise, uurimise ja seoste leidmise oskusi,” kommenteeris Tiina Neljandik osalejatelt ja juhendajatelt saadud tagasisidet.

Viktoriini tulemuste ja parimate kohta leiab teavet veebilehel loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin

“Suur tänu kõigile, kes viktoriinist osa võtsid, vastuseid otsisid ja uurisid ning loodusteadmisi juurde said. Eriti suur tänu õpetajatele, kes haaravad kinni võimalusest õppimist mitmekesisemaks teha ja õpilaste silmaringi avardada,” ütles  Tiina Neljandik.

RMK metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selles osaletakse klasside kaupa. Et klassi tulemus arvesse läheks, peab küsimustele vastama vähemalt 75% õpilastest. “Neil õpilastel, kes said palju punkte, kuid klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, ei maksa kurvastada – igaüks näeb oma tulemusi üldtabelist ikka. Kindlasti hindavad õpetajad nende häid õpioskusi ja teadmiste omandamise tahet,” märkis Tiina Neljandik.

Teist aastat oli võimalik metsaviktoriinile vastata ka vene keeles. Venekeelsete koolide parimad loodusetundjad õpivad Narva Soldino Gümnaasiumis õpetaja Pavel Kuznetsovi juhendamisel; nad olid tublid ka möödunud aastal ning tõusid tänavu üldarvestuses gümnaasiumiklasside hulgas 5. ja 7. kohale, keskmises vanuserühmas aga olid kaheksandad.

Kõigile vähemalt poole maksimaalsest punktisummast saanud õpilastele ja samuti klasside juhendajatele saadab RMK kooli metsaviktoriini meene – RMK kompassi, mis aitab metsaradadel teed leida. Iga vanusegrupi 10 paremat klassi saavad auhinnaks tasuta loodusõppeprogrammi või metsapäeva RMK looduskeskuses. Neid on üle Eesti 14, võitjad saavad programme ja võimalusi valida kodulehelt www.loodusegakoos.ee.

Esimese koha võitnud klassidel lisandub auhinnale transpordi kompenseerimine sõiduks looduskeskusesse kuni 200 eurot, 2. ja 3. koha saanutele kuni 100 eurot. Infot sõidukompensatsioonide vormistamise kohta saab telefonidelt 509 9397, 676 7010 või e-posti aadressilt tiina.neljandik@rmk.ee.

Kuna kevad on nii looduskeskustes kui koolides väga kiire aeg ja ettevõtmised juba pikalt ette planeeritud, on varasematel aastatel auhinnaprogrammid toimunud enamasti septembris-oktoobris. RMK soovitab võitjatel aegsasti võtta kontakti looduskeskusega, kuhu soovitakse külla minna ja leppida kokku nii aja kui programmi suhtes.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiina Neljandik
RMK Oandu looduskeskuse juht
telefon 676 7397, 509 9397
e-post tiina.neljandik@rmk.ee
www.rmk.ee