RMK käive oli 2012. aastal 145,2 miljonit ja kasum 18,5 miljonit eurot  29.01

Auditeerimata andmetel oli RMK käive 2012. aastal 145,2 miljonit ja kasum 18,5 miljonit eurot. Aasta varem oli RMK käive 143,7 miljonit ja kasum 32 miljonit eurot.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul püsis RMK käive aasta varasemaga võrreldes samal tasemel. „Eelmisel aastal aset leidnud puidu hinna langusest hoolimata suutsime käivet hoida kompenseerides seda müügimahu suurendamisega,“ selgitas Aigar Kallas ja lisas, et ettevõtte kasum siiski vähenes. „Üks lisapõhjus on selles, et istutasime aasta varasemaga võrreldes 27% rohkem metsa ja panime riigimetsadesse kasvama rekordilised 17,1 miljonit uut puud.“

Metsamaterjalina turustas RMK 2012. aastal 2,8 miljonit kuupmeetrit puitu keskmise hinnaga 42,9 eurot kuupmeeter (2011. aastal 2,7 miljonit kuupmeetrit keskmise hinnaga 45,5 eurot) ja hakkpuiduna 0,3 miljonit kuupmeetrit (2011. aastal sama), keskmise hinnaga 34,1 eurot (2011. aastal 36,6 eurot) kuupmeeter. Metsamaterjali müügimaht suurenes aastaga 5,6%, metsamaterjali hind langes keskmiselt 5,7% ja hakkpuidu hind 6,8%.

2012. aastal istutati riigimetsa 17,1 miljonit uut puud (2011. aastal 13,4 miljonit). Istutatud taimedest 9 miljonit olid männid, 7,5 miljonit kuused ja 0,6 miljonit kased. 75% metsataimedest kasvatab RMK kuues avamaataimlas üle Eesti, ülejäänud riigimetsa istutatavatest taimedest toodab AS Eesti Metsataim.

RMK tegi 2012. aastal riigimetsas metsauuendustöid – istutust ja külvi kokku 6470 hektaril, sh looduslikule uuendusele kaasaaitamist 300 hektaril. Lisaks tehti metsanoorendikes valgustusraiet 16 480 hektaril ning keskealises metsas hooldusraiet 11 895 hektaril. Uuendusraieid tehti kokku 8606 hektaril.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee