RMK jahilubade enampakkumisel kerkis jahiõiguse eest makstav hektaritasu üle 2 euro  27.03

Käesoleval jahihooajal osutus RMK suurulukite jahilubade enampakkumine mullusest konkurentsitihedamaks ja edukamaks. Pakkumisi tehti kõigile 20-le jahialale, keskmine makstav tasu jahimaa hektari kohta oli 2,17 eurot. Kokku teenis RMK enampakkumisega üle 300 000 euro, mida jagatakse küttimist lubavate maaomanikega.

“Enampakkumise vastu oli tänavu väga suur huvi, mistõttu jahimeeste pakkumised osutusid alghindadest ligi 1,35 korda kõrgemaks,” märkis RMK juhatuse liige Tiit Timberg ja lisas, et enampakkumise võitja peab lisaks enampakkumise summale tasuma ka küttimislubade eest. Enampakkumise võitja saab jahialal jahti pidada ühe hooaja jooksul, küttides ulukeid etteantud vanuselises ja soolises vahekorras.

Kõik jahipidamisega kaasnevad õigused, kohustused ja piirangud määratletakse enampakkumise võitjatega sõlmitavates kokkulepetes. Tiit Timbergi sõnul tagatakse ka sel jahihooajal tõhus omanikujärelvalve: “RMK töötajad teevad perioodilisi kontrollkäike, jälgimaks jahipidamistingimuste korrektset täitmist. RMK nõuab kütitud suurulukite märgistamist ühekordsete, nummerdatud ja taaskasutamist mittevõimaldavate märgistuslipikutega. Samuti tuleb vahetult peale uluki tabamist ja jahiloa realiseerimist saata SMS-sõnum RMK sõnumikeskusesse.“

RMK jahinduse peaspetsialisti Kalev Männiste sõnul on RMK jahialade keskmine pindala sellel aastal ligi 6700 hektarit, millest ligikaudu kuuendik kuulub eraomanikele. Enampakkumisel saadud tulu jagab RMK maaomanikega proportsionaalselt ning tänu edukale müügile on see tänavu esmakordselt keskmiselt 2 eurot hektari kohta. Maaomanikele, kes võimaldavad oma kinnistuid jahipidamiseks kasutada, maksab RMK käesoleval jahiaastal jahipiirkonniti järgmist tasu: Anguse 1,13 €/ha, Jäärumetsa 3,59 €/ha, Kilingi-Nõmme 2,04 €/ha, Kuressaare 4,99 €/ha, Nõva 1,67 €/ha ja Väätsa 4,54 €/ha.

RMK hallatavates jahipiirkondades eramaade jahindusliku kasutamise nõusolekust teada andmiseks tuleb aadressile jaht@rmk.ee saata kiri, koos oma nime, kinnistute või katastriüksuste numbri ja arveldusarvega, kuhu soovitakse oma maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist. Oma nõusolekust palub RMK teada anda hiljemalt 1. septembriks 2013. Eelnevatel jahihooaegadel jahipidamiseks nõusoleku andnud eramaaomanikud peavad seda käesoleval aastal uuendama vaid juhul, kui kinnistute omanik on vahetunud.

Üksikasjaliku info enampakkumise tulemuste kohta leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/jahiload.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, teostab praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kalev Männiste
RMK jahinduse peaspetsialist
Telefon 513 9642 
E-post kalev.manniste@rmk.ee
www.rmk.ee