RMK esimese kvartali kasum kasvas 57% 06.05

RMK 2013. aasta esimese kvartali müügikäive ulatus 43,5 miljoni euroni, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17% rohkem. Samal ajal oli RMK kasum 12,7 miljonit eurot, mis on 57% suurem kui aasta varem samal perioodil.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul oli RMK kasumi kasv põhiliselt tingitud suurenenud müügimahust. „Kuni aprilli alguseni püsinud miinuskraadid lubasid meil ära teha kõik planeeritud raietööd ja pisut rohkemgi, mistõttu müüsime eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 23% rohkem puitu,“ selgitas Kallas. Ta lisas samas, et hilinenud kevad lükkas edasi looduses liikujale mõeldud taristu ehitustöid ning mitmeid kavas olnud looduskaitse- ja metsaparandustöid.

Valdava osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja hakkpuidu müügist. Kolme kuuga müüs RMK 1 miljon kuupmeetrit metsamaterjali kokku 40,8 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 42,3 eurot kuupmeetrist, mis on 1,4% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Esimese 3 kuuga müüdi raidmeid ja hakkpuitu 0,06 miljonit kuupmeetrit 1,7 miljoni euro eest. Keskmine müügihind ulatus 26,2 euroni kuupmeetrist.

Elanikkonnale soodsa kütte- ja tarbepuidu ostmise võimaldamiseks müüb RMK eraisikutele kasvava metsa raieõigust, 2013. aasta esimese 3 kuuga ulatus raieõiguse müügimaht 11 381  kuupmeetrini (9,8 eur/m3). Alates 1. märtsist ühtlustas RMK küttepuidu müügikorraldust, mille järgi toimub küttepuidu varumine kasvava metsana edaspidi vahemikus 1. november kuni 31. märts.

Võrdluseks, 2012. aasta esimese 3 kuuga müüs RMK 0,77 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali 33,1 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 42,9 eurot kuupmeetrist. Esimeses kvartalis müüdi raidmeid ja hakkpuitu 0,09 miljonit kuupmeetrit 3,1 miljoni euro eest. Keskmine müügihind ulatus 33,7 euroni kuupmeetrist.

2013. aasta eelarves prognoosis RMK selle aasta müügituluks 140,6 miljonit eurot ning kasumiks 16,2  miljonit eurot.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
telefon 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee

www.rmk.ee