RMK asub Pirital metsa korrastama 05.07

RMK asub 9. juulist Tallinnas Pirital korrastama Kloostrimetsa ja Randvere tee vahelist metsa. Tööde käigus puhastatakse ligi 200-hektarilisel alal asuv mets prügist, võetakse maha võsa ning haiged ja surnud puud.

RMK Harjumaa metsaülema Andrus Kevvai sõnul tehakse korda metsaala, mis on tallinlaste seas armastatud piirkond nii looduse nautimiseks kui tervisespordiks. “Tööde peamiseks eesmärgiks on mets külastajatele turvalisemaks muuta, sest kahjustatud ja kuivanud  puud võivad olla inimestele ohtlikud,” märkis Kevvai.

Augusti lõpuni toimuvate tööde käigus koristatakse mets prügist ning maha võetakse ligi 250  kuupmeetrit haigeid ja surnuid puid. Radade äärest võetakse maha ka võsa, mis võimaldab metsas paremini liikuda ning parandab ümbritsevat vaadet.

Andrus Kevvai sõnul võtavad tööd Pirital kauem aega, sest töid teevad 2-3 töömeest korraga, et metsas liikujaid võimalikult vähe häirida. „Esimene suurem töö on sihtidelt võsa raiumine ja selle hakkimine, alles seejärel asuvad töömehed haigeid ja surnuid puid maha võtma,“ selgitas Kevvai.

Metsaülema sõnul moodustab sanitaarraie käigus maha võetud puudest enamuse küttepuit, vähemal määral saadakse ka metsakuiva palki ja paberipuitu. „Seoses sellega pakub RMK kohalikele elanikele ja ettevõtjatele soodsa võimaluse tulla Kloostrimetsa ostma 3-meetriseid küttepuidu notte,“ selgitas Andrus Kevvai. Kuna küttepuidu kogus on piiratud, siis palub metsaülem huvitatuil eelnevalt oma soovist teada anda e-kirjaga aadressile kyte@rmk.ee. Okaspuuküttepuidu kuupmeeter maksab koos käibemaksuga 27 eurot ja lehtpuuküttepuidu kuupmeeter 24,60, küttepuidu vedu tuleb ostjatel endil korraldada.

RMK tähistab raiealad alati ohumärkidega ja kuigi langetajad jälgivad ümbrust, soovitatakse metsakülastajatel langetajaid märgates hoida raiealast eemale soovitavalt 50 meetri, kuid vähemalt ühe puu pikkuse raadiuses.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Andrus Kevvai
RMK Harjumaa metsaülem
Telefon: 506 6931
E-post: andrus.kevvai@rmk.ee

www.rmk.ee