Oodatakse Keila-Joa mõisapargi rippsildade tabalukkude omanikke 16.05

RMK võimaldab omanikel Keila-Joa mõisapargi rippsildadele pulmapidustuste käigus aastate jooksul paigaldatud tabalukke tulla eemaldama esmaspäeval, 20. mail. Kõik allesjäänud lukud eemaldatakse ja säilitatakse, omanikud saavad need edaspidi kätte Tallinna Loomaaia lääneväravas asuvast RMK Tallinna teabepunktist.

„Palume oma soovist esmaspäeval tabalukule järgi tulla teada anda mõisapargis töid teostava ASi Terrat esindajale Erik Pärnale telefonil 510 9746,“ ütles RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna juhataja Kristjan Maasalu ja lisas, et kindlasti peaks tabaluku omanikul endal kaasas olema vahendid, millega lukk silla küljest eemaldada. Allesjäänud tabalukud eemaldatakse sildadelt järgmise nädala jooksul ehitaja poolt.

Kristjan Maasalu sõnul on Keila-Joa mõisapargis läbi viidavad ehitus- ja korrastustööd jõudmas lõpusirgele ning ilma tabalukke eemaldamata pole võimalik sildu renoveerida ega neid külastajatele turvaliseks muuta. “Esmaspäeval on huvilistel võimalik tulla ja oma tabalukk ise sildadelt eemaldada, seejärel kõik lukud eemaldatakse ja kogutakse kokku ning 1. juunist kuni 16. juunini saavad omanikud neile kuuluva luku kätte Tallinna Loomaaia lääneväravas asuvast RMK Tallinna teabepunktist,” selgitas Maasalu, kelle sõnul antakse kõik 16. juuniks järele jäänud lukud Keila-Joa pargi tabalukkude skulptuuri teostajale. "Kindlasti ei lähe ükski lukk kaotsi, kuid senisel kujul nende eksponeerimine ei ole renoveerimistööde järgselt enam võimalik," kinnitas Maasalu. RMK teabepunkt on loomaaias alates 1. juunist avatud iga päev kella 10-18.

Pärast renoveerimist sildadele lukke tagasi ei paigaldata ning ühtlasi palub RMK pärast suvel lõppevaid renoveerimistöid Keila-Joa sildadele lukke enam mitte kinnitada. “Lukud soodustavad sildadel korrosiooni teket ja takistavad ka edaspidi hooldustöid,” ütles Maasalu. RMK ootab jätkuvalt kõigi pulmaliste ettepanekuid, millist uut traditsiooni tabalukkude paigaldamise asemel Keila-Joa mõisapargis läbi viia aadressile keilajoa@rmk.ee.

Keila-Joa mõisapargi töid tellib RMK ja finantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus. Keila-Joa mõisapargi suuruseks on 79,7 hektarit. RMK hallata on jõe vasakpoolne pargiala suurusega 34,2 hektarit, millest on metsaga kaetud 27,9 hektarit. Keila-Joa mõisapargi üks rippsildadest on ajastule omane pargi väikevorm ja see kuulub muinsuskaitse alla.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kristjan Maasalu
RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna juhataja
Telefon 5646 0209
E-mail kristjan.maasalu@rmk.ee
www.rmk.ee