Nõukogu kinnitas RMK 2014. aasta eelarve 28.11

RMK nõukogu kinnitas oma tänasel koosolekul RMK 2014. aasta eelarve, mille kogumaht on 142,8 miljonit eurot ja planeeritav kasum 15 miljonit eurot.

„RMK tuludest valdava osa moodustab metsamaterjali müük, mida järgmisel aastal on plaanis müüa 2,9 miljonit kuupmeetrit 129 miljoni euro eest,“ ütles RMK nõukogu esimees Mati Polli ja lisas võrdluseks, et see on samal tasemel käesoleva aastaga. Hakkpuitu plaanib RMK järgmisel aastal müüa 211 000 kuupmeetrit 6 miljoni euro ja raidmeid 12 000 kuupmeetrit 190 000 euro väärtuses.

RMK kulud 2014. aastal on 127,8 miljonit eurot, mis on võrreldes tänavusega 0,4% vähem. „Eelarve kahaneb logistika- ja palgakulude osas. Palgakulud vähenevad seoses 2013. aastal tehtud töökorralduslike muudatustega,“ selgitas Mati Polli.

Suurimad investeeringud, kokku 16,8 miljonit eurot, plaanib RMK järgmisel aastal jätkuvalt suunata metsateede ehitusse ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimisse.

„Viimastel aastatel oluliselt kasvanud metsauuendusmahtude tõttu on RMK-l järgmisel aastal plaanis teha enam ka metsakasvatuslikke töid: metsauuenduse hooldamist 17% ja valgustusraieid 12% võrra rohkem,“ selgitas Mati Polli ja lisas, et kolmandiku võrra suurenevad ka looduskaitsetöödele tehtavad kulutused.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, Eesti 5 rahvuspargis ning 40 kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Mati Polli
RMK nõukogu esimees
Telefon 504 6577