RMK teenis möödunud aastal 31,9 miljonit eurot kasumit 25.01

RMK teenis esialgsetel andmetel 2011. aastal 31,9 miljonit eurot kasumit, mis on aasta varasemaga võrreldes 20% rohkem. RMK käive kasvas 2010. aastaga võrreldes 21% 143,7 miljoni euroni. 

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul tuleneb käibe ja kasumi kasv läbi aegade suurimast realiseeritud puidukogusest ning aastatagusega võrreldes kõrgemast keskmisest müügihinnast. „Olukord puiduturul oli aasta esimeses pooles väga hea, kolmandast kvartalist alates hakkasid hinnad mõnevõrra langema,“ ütles Aigar Kallas ja lisas, et käesoleval aastal plaanib RMK müüa samasuguse koguse puitu.

Metsamaterjalina turustas RMK 2011. aastal 2,68 miljonit kuupmeetrit puitu keskmise hinnaga 45,5 eurot kuupmeeter ja hakkpuiduna 0,32 miljonit kuupmeetrit, keskmise hinnaga 36,6 eurot kuupmeeter. Metsamaterjali müügi maht suurenes aastaga 4%, metsamaterjali hind kasvas keskmiselt 12% ja hakkpuidu hind 5%.Võrdlusena müüs RMK 2010. aastal metsamaterjali 2,57 miljonit kuupmeetrit keskmise hinnaga 40,7 eurot kuupmeetri eest. Hakkpuitu müüdi 2010. aastal 0,26 miljonit kuupmeetrit keskmise hinnaga 35,1 eurot.

2011. aastal tootis RMK kokku 9,4 miljonit metsataime. Lisaks kasvatas 60 protsendi osas RMK valduses olev AS Eesti Metsataim 3,9 miljonit taime. Toodetud taimedest enamik kasutati riigimetsa raielankide uuendamiseks.

RMK tegi 2011. aastal riigimetsas metsauuendustöid – istutust, külvi ja looduslikule uuendusele kaasaaitamist kokku 5190 hektaril. Lisaks tehti metsanoorendikes valgusraiet 15 624 hektaril ning keskealises metsas hooldusraiet 13 602 hektaril. Uuendusraieid tehti kokku 8340 hektaril.

Eesti inimesed kasutasid RMK poolt hallatavatel puhke- ja kaitsealadel liikumise võimalusi aasta jooksul kokku 1,55 miljonit korda. RMK viis kaheksateistkümnes looduskeskuses läbi 2170  loodusteadlikkust ja -hoidlikkust edendavat programmi, millel osales üle 43 000 huvilise. Programme täiendasid rahvusvahelise metsa-aasta raames korraldatud keskkonnateadlikkust edendavad konkursid, õppepäevad, muusika- ja matkaüritused, millel osales üle 40 000 inimese.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 676 7299, 528 1299
E-post
aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee