RMK sügisprogrammid: korja metsatarkus purki! 10.09

Alates tänasest, 10. septembrist, algavad 83 lasteaia- ja koolilastele mõeldud tasuta RMK loodusõppeprogrammi, mis pakuvad oktoobri lõpuni võimalust koguda uusi ja värskendada olemasolevaid loodusteadmisi.

Erineva raskusastmega programme pakuvad kokku 18 looduskeskust üle Eesti. RMK loodushariduse peaspetsialisti Helen Luksi sõnul keskenduvad programmid peamiselt praktiliste teadmiste omandamisele. “Sügis on metsas teatavasti koriluse tippaeg – selgi aastal on rohkelt pohli, seeni ja jõhvikad veel valmimas. Metsahüveks võivad olla aga ka teadmised, mille uueks õppeaastaks koos tarkusepurki talletame ning koolis või muul vajalikul hetkel kaane alt välja võtame,” selgitas Helen Luks õppeprogrammide sisu.

Sügisprogrammid viivad noored huvilised metsast rannikuni. Programmide raames minnakse seenele-marjule, et uurida, mida tasub suhu pista ja mida mitte, vaadeldakse mere ääres rändlinde, uuritakse miks peetakse jahti ja kuidas edenevad metsas sügistööd. Noortele soovitakse selgitada, et inimene ja keskkond on üksteisele vajalikud ja kasulikud. “Samuti anname ülevaade sellest, kuidas metsade jätkusuutlik majandamine tagab nende taastumisvõime ja puiduressursside olemasolu,” rääkis Luks ning lisas, et käesoleva aasta alguses alanud metsamajandamist selgitav pilootprogramm, millest võttis kevadel osa 10. klasside 676 õpilast üle Eesti, ootab samu noori ka sügisesele jätkuprogrammile.

Selleks, et lasteaialastele või kooliõpilastele just neile sobiv õppeprogramm leida, on uuenduskuuri läbi teinud ka RMK kodulehe otsingu- ja tellimissüsteem www.loodusegakoos.ee/metsakool. “Septembrikuus on teatavasti kõik uus ja nii oleme ka oma kodulehele lisaväärtust loonud – lisaks õppeprogrammidele leiab sealt sündmuste kalendri, looduses liikumise info koos vajalike kohalesaamisõpetuste ja kaartidega,” selgitas Luks ja lisas, et RMK eesmärk oli teha õpetajatele programmide leidmine võimalikult lihtsaks.

RMK viib tasuta loodusõppeprogramme koolidele ja lasteaedadele läbi nii kevad-, sügis- kui talveperioodil. 2011. aastal tehti RMK looduskeskustes 1700 kampaaniaprogrammi 33 500 koolieelikule ja õpilasele.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.


Lisainfo:
Helen Luks
RMK loodushariduse peaspetsialist
tel 502 4492
e-post helen.luks@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee
www.rmk.ee