RMK poolaasta müügikäive oli üle 67 miljoni euro 24.07

RMK 2012. aasta kuue kuu müügikäive ulatus 67,1 miljoni euroni, mis on samal tasemel eelmise aasta sama perioodiga. RMK esimese kuue kuu auditeerimata puhaskasum oli 7,1 miljonit eurot.
Teise kvartali põhitööd riigimetsas on traditsiooniliselt seotud metsa uuendamisega. „Juba teist aastat järjest suurendasime oluliselt metsauuenduse mahtu ja istutasime üle 16 miljoni taime,“ selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ja lisas, et sügisel istutab RMK riigimetsa lisaks umbes 800 000 kuuseistikut. „Kokku istutame tänavu võrreldes eelmise aastaga üle 3,5 miljoni taime rohkem, metsauuendustöödele palkasime tähtajaliselt juurde 1500 inimest,“ lisas Aigar Kallas.
 
Valdava osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja hakkpuidu müügist. Kuue kuuga müüs RMK 1,33 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali kokku 56 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 42,1 eurot kuupmeetrist, mis on 4,6% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Esimesel poolaastal müüdi raidmeid ja hakkpuitu 0,21 miljonit kuupmeetrit 7,1 miljoni euro eest. Keskmine müügihind ulatus 33,2 euroni kuupmeetrist.
 
Elanikkonnale soodsa kütte- ja tarbepuidu ostmise võimaldamiseks müüb RMK eraisikutele kasvava metsa raieõigust, mille maht on võrreldes 2011. aasta esimese poolaastaga oluliselt kasvanud. 2012. aasta esimesel poolaastal ulatus raieõiguse müügimaht 25 837  kuupmeetrini (11,2 eur/m3). Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, kus müüdi raieõigust 17 322 kuupmeetrit (8,9 eur/m3), on seda 49,2% enam.
 
2012. aasta eelarves prognoosib RMK selle aasta müügituluks 128,9 miljonit eurot ning kasumiks 9,7 miljonit eurot.
 
RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
 
Lisainfo:
Anneli Viik
RMK finants- ja administratsioonijuht
Tel 676 7740, 501 4740
e-post anneli.viik@rmk.ee