RMK ootab taotlusi uuteks rakendusuuringuteks  15.03

RMK teadusnõukogu kuulutab täna avatuks projektikonkursi Eesti metsade säästlikku majandamist puudutavate uute rakendusuuringute läbiviimiseks. Aastateks 2011-2014 on selleks ette nähtud 766 940 eurot.

“Rakendusuuringute tellimisega saab RMK suunata teadusasutusi uurima neid teemasid, mille kohta täna teadmisi napib ning mis on vajalikud metsa majandamisel õigete otsuste tegemiseks,” selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. “Juba lõpulejõudnud rakendusuuringutest oleme saanud väärtuslikke teadmisi oma metsaparandustööde paremaks kavandamiseks. Lisaks saime teada, et raidmete kasutamine tänases mahus ei kujuta endast ohtu metsade elurikkusele.”

Projektitaotluste vastuvõtt avatakse täna, 15. märtsil ning taotluste esitamise tähtaeg on 10. mai 2012. Taotlused tuleb RMK teadusnõukogule esitada elektrooniliselt. Minimaalne projekti rahastamise maht on 6500 eurot.

Uutest rakendusuuringutest loodetakse Kallase sõnul saada kaitse-eesmärki toetavaid ideid ja lahendusi kaitsealade ja püsielupaikade paremaks majandamiseks, kuna nende osakaal riigimetsades aina kasvab. Samuti ootab RMK hinnangut selle kohta, kas ja millisel määral Eestis moodustatud ulatuslik kaitsealade võrgustik tegelikult toimib ning looduse elurikkust hoiab. “Omalt poolt saame lubada, et tipptasemel tehtud teadustöö tulemused saavad RMK poolt vääriliselt ellu rakendatud,” kinnitas Aigar Kallas.

Erinevate teadlaste, uurimisgruppide ja RMK esindajate poolt välja pakutud prioriteetsed uurimisteemad ja vormid projektitaotluste esitamiseks on kättesaadavad RMK kodulehel aadressil www.rmk.ee/meist/teadustegevus.

Projektitaotlusi on soovitav esitada juba enne lõpptähtaja saabumist, sest siis saab teadusnõukogu nende menetlemisega varem alustada. Projektitaotluste hindamisel on üheks olulisemaks kriteeriumiks projektitaotluse teaduslik tase ning projekti täitjate teaduslik kompetents.

RMK teadusnõukogu on 2008. aastal loodud teadlaste-erialaekspertide kogu, kes nõustab RMK juhatust metsamajandusega seotud rakendusuuringute tellimisel ja hindamisel. Aastatel 2008-2011 eraldas RMK rakendusuuringute läbiviimiseks 4 miljonit krooni, selle raha eest teostati kolm rakendusuuringut. Perioodil 2011-2014 eraldab RMK rakendusuuringuteks 766 940 eurot, 2011. aastal valiti välja kolm uut projekti, mille rahastamiseks eraldati 301 911 eurot.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitse peaspetsialist
Tel 676 7728, 5691 8728
E-post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee