RMK nõukogu kinnitas majandusaasta aruande 19.03

RMK nõukogu kinnitas reedel ettevõtte eelmise majandusaasta auditeeritud aruande, mille kohaselt oli RMK müügikäive 2011. aastal 137 miljonit eurot ning kasum 32 miljonit eurot.

Nii müügikäive kui kasum kasvasid võrreldes 2010. aastaga ligikaudu 20%, mis oli tingitud puiduturu nõudluse jätkunud paranemisest 2011. aasta esimeses pooles. “Suutsime nõudluse turul enda kasuks pöörata ning ületada ka eelmiseks aastaks tehtud plaane,“ kinnitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Riigieelarvesse kanti omanikutuluna 20,6 miljonit eurot ning sellelt tasuti tulumaksu 5,5 miljonit eurot. Maamaksu tasuti 3,8 miljonit eurot.

Kokku realiseeris RMK 2011. aastal 2,67 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali. Hakkpuiduna müüs RMK lisaks 0,31 miljonit kuupmeetrit puitu. Palgid moodustasid kogu möödunud aastasest müügimahust 41%, paberipuit 38%, küttepuit 10% ja hakkpuit 11%.

Riigimetsa istutati eelmisel aastal 13,4 miljonit uut taime, mis on aasta varasemaga võrreldes üle 3 miljoni taime rohkem. Metsauuenduse hooldamist tehti 2011. aastal 15 934 hektaril.

Looduspuhkuse võimalusi RMK puhke- ja kaitsealadel kasutati rohkem kui 1,5 miljonit korda, RMK 18 looduskeskuses osales aasta jooksul erinevates loodusteadlikkust tõstvates programmides üle 43 tuhande inimese.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
E-post aigar.kallas@rmk.ee