RMK metsaviktoriinil saatis edu väiksemaid maakoole 03.05

RMK korraldataval koolilaste metsaviktoriinil paistsid tänavu agarama osavõtu ja heade tulemustega silma just väiksemate maakoolide kasvandikud – nutikamad noored loodushuvilised tulevad teiste hulgas Sadukülast, Nõvalt ja Palamuselt. Üheteistkümnendat korda toimunud virtuaalsest metsaviktoriinist võttis osa 8762 õpilast 225 koolist.

Viktoriini korraldaja, RMK Oandu looduskeskuse juhataja Tiina Neljandiku sõnul tuleb rohke osavõtu eest tänada tublisid Eesti õpetajaid, kes leiavad aega ja tahtmist tavalisest koolitunnist enamat pakkuda. “Metsaviktoriini abil on meil õnnestunud loodusõpe  edukalt siduda tänapäeva laste kõrge  arvutihuviga,” märkis Neljandik, kelle sõnul on ka parematele mõeldud auhinnad temaatilised - iga vanuserühma kümme paremat klassi saavad osaleda mõnes RMK looduskeskuses toimuvas loodusõppeprogrammis. Kõigile vähemalt poole maksimaalsest punktisummast kogunud õpilastele ja nende juhendajatele saadetakse mälestuseks RMK helkur, mis aitab paremini nähtav olla nii metsateedel kui linnas liikudes.

Tiina Neljandiku kinnitusel ei ole metsaviktoriinis aga ühtegi kaotajat, sest kõik lapsed kogusid uusi teadmisi Eestimaa looduses kohta. “Küsimuste koostamisel lähtusime sellest, et juba nende lugemine annaks lastele uut infot ning paneks mõtlema loomaliikide, taimede ja metsade säilitamine peale,” selgitas Tiina Neljandik ning lisas, et eriti tublid olid just nooremate klasside lapsed, kuna küsimused olid kõigile kolmele vanusegrupile ühised. “Samas näitavad punktisummad, et ega nooremad vanematele pahatihti alla ei jää ning neil on vahel isegi rohkem aega ja tahtmist süveneda ning vastuseid otsida,” nentis Neljandik.

Kuni 6. klasside arvestuses tuli esimeseks Saduküla Lasteaed-Algkooli 3. klass, teiseks Nõva Põhikooli 5. klass ja kolmandaks Risti Põhikooli 5. klass. 6.-9. klasside arvestuses läksid aga esimesed viis kohta jagamisele – auhinnalisele kohale jõudsid Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi 8. klass, Nõva Põhikooli 8. ja 6. klass, Risti Põhikooli 5. klass ja Metsküla Algkooli 6. klass. 10.-12. klasside arvestuses said kaksikvõidu August Kitzberg nimelise Gümnaasiumi 12. ja 11. klassi õpilased.

Esmakordselt oli küsimustele võimalik vastata ka vene keeles ning seda võimalust kasutas ära ligi tuhatkond õpilast. Vene koolidest olid edukamad Narva Soldino Gümnaasium ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseum.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiina Neljandik
RMK Oandu looduskeskuse juht
tel:  509 9397, 676 7397
e-post: oandu.looduskeskus@rmk.ee
www.rmk.ee/viktoriin