RMK kuulutab välja konkursi juhatuse esimehe ametikohale 15.06

Seoses praeguse juhatuse esimehe Aigar Kallase 5-aastase ametiaja lõppemisega kuulutab RMK nõukogu välja konkursi juhatuse esimehe ametikohale.

RMK nõukogu esimehe Mati Polli sõnul kehtivad RMK juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete volitused vastavalt metsaseadusele 5 aastat. Juhatuse esimehe valib nõukogu konkursi korras kehtestatud tingimustel. Teised juhatuse liikmed valib nõukogu kandidaatide hulgast, kelle on esitanud juhatuse esimees.

Vastavalt nõukogu poolt kehtestatud konkursi tingimustele peab RMK juhatuse esimehel olema metsandusalane magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus, ta peab tundma metsandusvaldkonda ja omama teadmisi Eesti metsapoliitika hetkeolukorrast ning valdkonna arengu suundumustest ja prioriteetidest. Kandidaatidele esitatavate ootuste ja nõudmistega saab täpsemalt tutvuda RMK kodulehel alates 19. juunist. RMK juhatuse esimehe ametikohale kandideerimiseks tuleb esitada kandideerija CV  ja essee teemal "Visioon riigimetsa juhtimisest" RMK personaliosakonda enne 10. augustit.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Mati Polli
RMK nõukogu esimees
Telefon 504 6577