RMK korraldab Tartus teadusseminari 26.01

Neljapäeval, 2. veebruaril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses  teadusseminar, kus esitletakse RMK poolt viimasel neljal aastal rahastatud  teadusuuringute tulemusi.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul võetakse teadusseminariga kokku kolm, aastatel 2008-2011 RMK toel läbi viidud mahukat teadusuuringut.  “Tänu sellistele uuringutele saame prognoosida metsamajanduse mõju looduslikele protsessidele ja metsa ökosüsteemile. Uuringute tulemused saavad kindlasti mõjutama meie igapäevast tööd. Saame uusi teadmisi puude kasvukäigust ja väljalangevuse põhjustest,  taimede ohustatusest raidmete ning kändude varumisel ja metsakuivenduse mõjust veekogude kvaliteedile,” viitas Timberg uuringutulemustele, mida seminari esimeses osas esitletakse.

Seminarile oodatakse teadusasutuste töötajaid ja üliõpilasi, samuti keskkonnaametnikke ja metsaomanikke, kellel on huvi looduskaitse ja metsamajandamise uutest suundadest ülevaate saamiseks.

RMK arengukava kohaselt rahastatakse aastatel 2011-2014  teadusuuringuid kokku 766 940 euro ulatuses. Timbergi sõnul on koostöö Eesti ülikoolide ja doktorantidega RMK jaoks pikaajaline suund. “Meie teadlaste panus Eesti metsade loodusväärtuste  säilitamiseks uute teadmiste toomisel on riigimetsade majandaja jaoks väga oluline. Tahame riigimetsa majandada kestlikult, mis sisus tähendab ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse tasakaalupunkti leidmist. Konkreetsed ja uuringutele põhinevad uued ökoloogilised teadmised on siinjuures üliolulised ,” tõdes Tiit Timberg.

Teadusuuringute tellimist koordineerib teadlastest ja erialaekspertidest koosnev RMK teadusnõukogu. Aastatel 2008-2011 eraldas RMK  teadusuuringute läbiviimiseks 4 miljonit krooni.

Tartus Dorpati konverentsikeskuse Petersoni saalis peetavale teadusseminarile saab registreeruda RMK interneti kodulehel kuni 30. jaanuarini. Päeva esimeses pooles, kell 10–13 tutvustatakse RMK rahastamisel läbi viidud ja tänaseks lõpule jõudnud teadussuuringute tulemusi. Päeva teises pooles,  kell 14–17 tutvustavad maateaduste ja ökoloogia doktorandid oma teadustööde tulemusi.  Seminarist osavõtt on tasuta.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel,  Eesti  5 rahvuspargis ning 40 kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Seminarist täpsemalt: www.rmk.ee/meist/teadustegevus  

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitse peaspetsialist
Telefon 5691 8728
E-Post kristjan.tonisson@rmk.ee