RMK esimese 3 kuu müügikäive oli 37 miljonit eurot  03.05

RMK 2012. aasta esimese 3 kuu müügikäive ulatus 37,1 miljoni euroni, mis on samal tasemel eelmise aasta sama perioodiga. Aasta esimese 3 kuu puhaskasum oli 8,1 miljonit eurot.

Valdav osa tuludest teeniti metsamaterjali ja hakkpuidu müügist. Aasta esimese 3 kuuga müüs RMK 0,77 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali 33,1 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 42,9 eurot kuupmeetrist, mis on 3,5% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Esimeses kvartalis müüdi raidmeid ja hakkpuitu 0,09 miljonit kuupmeetrit 3,1 miljoni euro eest. Keskmine müügihind ulatus 33,7 euroni kuupmeetrist.

Elanikkonnale soodsa kütte- ja tarbepuidu ostmise võimaldamiseks müüb RMK eraisikutele kasvava metsa raieõigust, mille maht on võrreldes 2011. aasta esimese kvartaliga tänavu oluliselt kasvanud. „Oleme selle aasta esimeses kvartalis eraisikutele müünud kaks korda rohkem kasvava metsa raieõigust kui aasta tagasi samal perioodil, kokku üle 14 000 kuupmeetri, keskmise hinnaga 13,8 eurot kuupmeeter,“ ütles RMK juhatuse liige Tiit Timberg ja lisas, et raieõiguse ostuhinnale tuleb juurde ostja poolt tehtav ülestöötamiskulu.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK 2012. aasta 3 kuuga kokku 0,24 miljonit eurot.

2012. aasta eelarves prognoosib RMK selle aasta müügituluks 128,9 miljonit eurot ning kasumiks 11,5 miljonit eurot.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Anneli Viik
RMK finants- ja administratsioonijuht
Tel 676 7740, 501 4740
e-post anneli.viik@rmk.ee
www.rmk.ee