Riigimetsast toodi rekordkogus jõulukuuski 05.01

Möödunud pühade ajal jõudis riigimetsast Eestimaa kodudesse üle 7000 jõulupuu, mida on kolmandiku võrra rohkem kui varasematel aastatel. Heategevuslikus korras kinkis RMK lastekodudele ja vähekindlustatud peredele üle 150 jõulukuuse.

RMK metsakasvatuse peaspetsialisti Toomas Väädi sõnul on hüppeliselt kasvanud just mobiilimakse abil kuuse ostmine riigimetsast – kui mullu tasuti mobiilselt 2400 kuuse eest, siis tänavu tehti seda juba enam kui neljal tuhandel korral. “Väga populaarseks osutusid RMK jõulukuuse veebileht ja seal spetsiaalselt väljapakutud 135 kuusekohta, mis lihtsustasid jõulukuuse leidmist riigimetsas sel aastal veelgi,” selgitas Toomas Väät.

RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul osales seitsmes kohas üle Eesti korraldatud juhendatud kuuseretkedel üle 500 inimese. „Hea meel on sellest, et viimastel aastatel on metsast ise jõulukuuse koju toomine selgelt hoogustunud,“ ütles Marge Rammo. “Inimeste side traditsioonide ja loodusega on muutumas tugevamaks ning meie ülesanne RMK-s on sellele igakülgselt kaasa aidata,” lisas Rammo.

Tänavu avastati riigimetsas 2 ebaseaduslikku jõulukuuskede raiumist. „Kahjuks oli tegemist kuusenoorendikega Harju- ja Valgamaal, mis olid metsameeste suure hoole ja vaevaga rajatud ning kasvatatud,“ ütles Toomas Väät. Ta lisas, et tänu RMK operatiivsusele saadi ebaseaduslikult raiutud kuused kohapeal kätte. Metsaomanikule tekitatud kahjule lisaks on antud juhtumite puhul tegemist ka võimaliku keskkonnakahjuga, mille menetlemisega tegeleb politsei.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Toomas Väät
RMK metsakasvatuse peaspetsialist
tel 676 7520, 520 5734
e-post toomas.vaat@rmk.ee

Lisainfo juhendatud retkede kohta:
Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
Tel 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee