Riigimetsast saab ise küttepuitu varuda 11.01

Lisaks metsamaterjali ostmisele saab riigimetsast küttepuitu varuda ka seda ise üles töötades sanitaarraie käigus või varudes lageraielankidelt raidmeid. Arvestades hinnamuutusi puiduturul langetab RMK alates homsest eraisikutele müüdava küttepuidu hinda, võrreldes möödunud aastaga on küttepuidu hind langenud ligikaudu 15 protsenti.

„RMK korraldatud viimaste pakkumiste tulemusel on küttepuidu hind langenud, mis on võimaldanud meil langetada ka eratarbijatele müüdava küttepuidu hinda,“ selgitas RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi ja lisas, et praegu on hea aeg varuda puitu järgmiseks kütteperioodiks.

RMK müüb küttepuid 3-meetriste nottidena ja korraldab ka veo kliendini. Alates homsest maksab 10 kuupmeetrit lehtpuuküttepuitu koos kohaletoomisega 44,19 eurot kuupmeetri eest, täiskoorma ehk 24 kuupmeetrise puidukoorma hind langes 34,31 euroni kuupmeetri eest. Okaspuuküttepuidu poolkoorem maksab 48,99 eurot ja täiskoorem 39,11 eurot kuupmeetri kohta.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul pakub RMK eraisikutele küttepuidu varumiseks ka teisi võimalusi. „Kui endal on soovi ja oskusi metsa tegema minna, siis tasub kohalikust metskonnast uurida lankidelt raidmete või kännupakkude varumise võimalusi,“ selgitas Timberg. Riigimetsast raidmete varumise hind on 6,5 ja kännupakkude hinnatase 8 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks.

Veel saab riigimetsast küttepuid varuda ostes sanitaarraie raieõigust. „Tulenevalt ülestöötamishindade tõusust on ka siin inimestel võimalus kulusid pisut kokku hoida ja ise sanitaarraieõigust ostes metsa teha,“ lisas Tiit Timberg. Sõltuvalt puuliigist jääb raieõigust ostes varutava puidu hinnaks keskmiselt 9,8 eurot kuupmeeter, millele lisandub käibemaks.

RMK-lt küttepuidu ostmise tingimused on avaldatud www.rmk.ee/teemad/puidu-muuk/kuttepuit. Sanitaarraie õiguse või raidmete varumisega seotud küsimused lahendab metskond, vajalikud kontaktandmed leiab siit: www.rmk.ee/meist/kontakt/metsahaldus/metskonnad

RMK metsamaterjali müügist moodustab küttepuit 11%. Kokku müüs RMK 2011. aastal ümarpuitu puidutööstusele ja tarbijatele 2,7 miljonit kuupmeetrit. Hakkpuitu ja raidmeid müüs RMK 0,3 miljonit kuupmeetrit 720 000 MWh tootmiseks, see on hinnanguliselt 28 000 keskmise majapidamise aastane energiatarbimine.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Telefon 676 7061, 504 5761
e-post tiit.timberg@rmk.ee 

Ulvar Kaubi
RMK puiduturustusosakonna juhataja
Telefon 676 7042, 513 7042
e-post ulvar.kaubi@rmk.ee
www.rmk.ee