Riigimetsa istutatakse tänavu 16,5 miljonit uut puud 27.04

Tänavu istutab RMK riigimetsa 16,5 miljonit puud, mis on aegade suurim kogus ja võrreldes mullusega ligi 3 miljonit taime rohkem. Üle poole tänavu istutatavatest puudest moodustavad männid (8,8 miljonit taime), lisaks pannakse kasvama 6,9 miljonit kuuse- ja 0,7 miljonit kasetaime ning vähesel määral ka tammesid ja sangleppi.

„Tavapäraselt vähendame lindude ja loomade pesitsushooajal raieid ja keskendume metsauuendustöödele, millega sel aastal alustasime 12. aprillil,“ ütles RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu ja lisas, et tänaseks on mulda jõudnud juba üle miljoni taime. Metsauuendamisperioodil suureneb ka riigimetsa tööjõu vajadus. „Sarnaselt eelmistele aastatele palkab RMK metsauuendustöödele tänavu tähtajaliselt juurde 1500 inimest ja taimlatesse lisaks 200 hooajatöölist,“ lisas Tavo Uuetalu.

Riigimetsa uuendusraiete maht järgneval kümnendil on keskmiselt 8500 hektarit aastas. Uut metsa rajab RMK puid istutades, külvates või looduslikule uuenemisele jättes. 36%-l raielankidest pannakse kasvama männimets, 29%-l kasemets, 26%-l kuusemets ja 8%-l haavikud ja sanglepikud. Riigimetsa uuendamiseks vajalikus koguses taimi kasvatatakse 6 RMK taimlas ning RMK ja Soome riigimetsa majandaja ühisettevõttes AS Eesti Metsataim.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
Telefon 504 5069
E-post tavo.uuetalu@rmk.ee