Ligipääs RMK Emajõe-Suursoo looduskeskuse juurde on kõikidele avatud 25.04

Vastavalt Tartu Maakohtu 03.04.2012 määrusele on Kuu kinnistu, mida läbib looduskeskuse juurde viiv tee, omanikul keelatud mistahes toimingute tegemine, mis takistavad igaühe juurepääsu looduskeskusele, sealhulgas ligipääsu mistahes mootorsõidukiga. Läbipääsu eest tasu nõudmine on õigusvastane.

Juhul, kui kinnistu omanik teeb mistahes takistusi läbipääsuks looduskeskusesse, siis palume sellest teatada hagi tagamise määrust täitvale kohtutäiturile  Reet Rosenthalile e-posti aadressil reet.rosenthal@taitur.just.ee ning ühtlasi ka RMK-le e-posti aadressil puhkus@rmk.ee.

RMK vabandab kõigi ebameeldivuste pärast, mis looduskeskusesse juurdepääsuga kaasnevad ning teeb kõik endast oleneva, et kinnistu omaniku õigusvastast tegevust lõpetada ja tagada külastajatele pidev ligipääs looduskeskusele.