Laeva-Palupõhja teekatte paigaldamisega võib kaasneda liiklusseisakuid 16.08

Tartumaal asuva Laeva-Palupõhja tee ehitustööd on jõudnud uue teekatte paigaldamiseni, mistõttu võivad tekkida pikad liiklusseisakud. 

„Need, kes on harjunud käima tavapäraselt sügiseti Laeva soos jõhvikal, peavad tänavu arvestama mõningate ebamugavustega, mis kaasnevad Laeva-Palupõhja tee ehitusega,“ selgitas RMK looduskaitseosakonna projektijuht Kaidi Jakobson. „Palume marjulistelt mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt ning soovitame ebamugavuste vältimiseks võimalusel otsida selleks aastaks teised marjamaad,“ lisas Jakobson.

Täpsemat informatsiooni tee ehituse seisu kohta saab tööde teostajalt Aadi Elbrecht’ilt telefonilt 527 6722.

Tee ehitust rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond projektist nr 2.2.0601.11-0040 „Laeva-Palupõhja tee rekonstrueerimine Alam-Pedja looduskaitsealal“. Töid alustas RMK Laeva-Palupõhja teelõigul juba kevadel, kui puhastati esmalt tee ääred võsast ja kraavid setetest. Uus tee teenindab Palupõhja looduskooli ja on vajalik poollooduslike koosluste hooldamiseks Alam-Pedja looduskaitsealal. Uus tee valmib oktoobris.

Lisainfo projekti kohta:
Kaidi Jakobson
RMK looduskaitseosakonna projektijuht
telefon 5330 0655
e-post kaidi.jakobson@rmk.ee
www.rmk.ee