Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit tunnustas RMK tegevust 20.02

Reedel, 17. veebruaril toimunud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu (ELIL) tänuüritusel „Aasta tegu 2011“ tunnustas liit ka RMK-d, kes on teinud tööd selle nimel, et loodusrajad sobiksid ka liikumisabivahendeid kasutavatele inimestele. 

Tänu vastu võtmas käinud RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul oli äramärgituks osutumine ootamatu ja armas üllatus. „Me ise arvame, et takistusteta liikumiseks on meil veel palju ära teha, aga seda toredam on, et juba tehtut on märgatud,“ ütles Marge Rammo. „Võtame seda tänu meeldetuletusena, et erivajadustega inimestele looduses liikumise taristu arendamisega tuleb jätkuvalt tegeleda.“

RMK rekonstrueerib aastatel 2010-2013 Euroopa Regionaalarengu Fondi kahe meetme toel mitmeid erinevaid loodushoiu objekte ja nende projektide juures on võimalusel arvestatud ka liikumispuuetega inimeste vajadustega. „Näiteks looduskeskuste puhul pööratakse tähelepanu sissepääsudele, liikumisele väljapanekutel ja tualettruumidele ning looduses liikumise taristu puhul on olulised pääsud vaatlustornidesse ja liikumisrajad,“ selgitas Marge Rammo.

Häid näiteid, kus erivajadustega inimeste, kelledeks on näiteks ka lapsevankriga lapsevanemad, vajadusi on looduses liikumisel arvestatud on näiteks Hiiumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal, Tartumaal, Jõgevamaal ja Pärnumaal:

www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale
www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale
www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale
www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale
www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale
www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale
www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale
www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale

ELIL-i tänuüritus toimus tänavu juba üheteistkümnendat korda. Aastate jooksul on tänumeene saanud 140 heategijat, sel aastal lisandus 9. Siin näeb pilte ELIL-i poolt korraldatud looduseretkedest Nõva looduskeskusesse, Aimla looduskeskusesse ja Elistvere loomaparki: www.elil.ee

Ülevaade Euroopa regionaalarengu Fondi projektidest RMK-s: www.rmk.ee/el-fondid