Üle 4000 õpilase istutab täna riigimetsa 06.05

Tänasele riigimetsa istutuspäevale on registreerunud koos õpetajatega 4500 istutajat 110-st erinevast koolist. Kasvama pannakse üle 200 000 taime 70 hektaril, istutuskohti on igas maakonnas. Töid juhendab 300 RMK poolset tööjuhti.

RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on metsaistutuspäeva eesmärk näidata, kuidas toimub Eesti riigimetsa kasvatamine ning pakkuda õpilastele isetegemise kogemust. “Et käimas on rahvusvaheline metsa-aasta, teeme õpilastele istutamise kõrval ka hariva metsaretke ning tutvustame säästva metsamajanduse põhimõtteid,“ lisas ta. 

6.-12. klasside õpilased istutavad puid kokku 46 raielangil üle Eesti. Istutajad kogunevad hommikul kell 10, misjärel suundutakse koos juhendajaga istutuskohtadesse, kus toimub täpsem instrueerimine, õigete töövõtete näitamine ning rühmadeks jagunemine. Puude istutamine ja metsaretk kestavad orienteeruvalt 3 tundi, kõiki osalejaid ootab ka kosutav lõunasöök.

Päev lõpeb ühissildi paigaldamisega, kus on kirjas koolide nimed, kes uue metsa kasvama panid. „See võimaldab koolidel oma istutatud metsa hilisema loodusõppe raames uuesti vaatama tulla,“ selgitas Marge Rammo. Kõik metsaistutuspäeval osalejad saavad ka taskuformaadis õppematerjali, kus on ära toodud metsaistutaja 10 käsku ning lahti seletatud metsa eluring.

RMK poolt on kõikidele istutajatele ette nähtud vajalikud töövahendid: töökindad, labidas ja ämber. Kasvama pannakse üle 200 000 taime, millest 75% on kuused ja ülejäänud männid. Riigimetsa metsauuendamise juhendi järgi pannakse ühele hektarile kasvama 3500 männi- või 2000 kuusetaime.

2011. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks. RMK korraldab sel puhul aasta jooksul sadakond kultuuri- ja metsandusüritust, mille eesmärk on tutvustada, kuidas toimub Eesti riigimetsa kasvatamine ja majandamine.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfot konkreetse maakonna istutuskohtade ja koolide kohta maakonna metsaülemalt, kontaktid leiab: www.rmk.ee/meist/kontakt/metsahaldus/metskonnad  

Üldinfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
tel 676 7530, 513 7035
e-post: marge.rammo@rmk.ee

 

Mari-Liis Kitter
RMK kommunikatsioonijuht
Tel 514 5954
e-post mari-liis.kitter@rmk.ee
www.rmk.ee