Sügisel käis metsaretkel üle 8000 koolilapse 10.11

8800 ehk enam kui kaks kolmandikku kõigist Eesti kuuendate klasside õpilastest koos õpetajatega kasutas võimalust osaleda RMK korraldatud õppeprogrammil “Kohtume metsas!”.

RMK loodushariduse peaspetsialisti Helen Luksi sõnul pakuti RMK metsaõppe programmi esmakordselt ainult kuuendatele klassidele ning osalejaid oli üle ootuste palju. “Kõige enam osalejaid oli Tallinnast, Harjumaalt ja Ida-Virumaalt,” ütles Luks.

Helen Luksi sõnul õpiti 18 RMK looduskeskuse läbiviidud programmidel praktiliste tegevuste kaudu märkama metsade elurikkust ning majandusmetsade seost meie igapäevaeluga. “Juhendajad jäid laste huviga väga rahule. Ei tasu karta õppeprogrammides käsitleda traditsioonilisi teemasid, sealhulgas ka metsamajanduslikke. Oluline on  teema ilmestamiseks kasutada näitlikke vahendeid ja aktiivseid meetodeid,” ütles Luks. Jaanuaris-veebruaris toimuvad järgmised RMK talveprogrammid, mis on suunatud kõikide üldhariduskoolide õpilastele ja lasteaedade lastele.

“Kohtume metsas!” oli seotud kuuendate klasside kooliprogrammi loodusainete valdkonnaga, mis hõlmab enim metsa teemat. Lisaks programmi läbiviimisele kattis RMK osaleja transpordikulu kolme euro ulatuses ning pakkus osalistele lõkke ääres teed koos suupistega.

Tänavusel rahvusvahelisel metsa-aastal on RMK korraldanud mitmeid loodushariduslikke tegevusi. Kümnendat korda toimus interaktiivne metsaviktoriin, mis kogus rekordilised 9307 osalejat 809 klassist. Maikuus toimus üle-Eestiline metsaistutuspäev, kus osales 4000 õpetajat ja õpilast. Kuuekümnele riigimetsa hektarile pandi kasvama ligi 160 000 uut kuuske ja mändi.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Helen Luks
RMK loodushoiuosakonna loodushariduse peaspetsialist
E-post helen.luks@rmk.ee
Telefon 502 4492
www.rmk.ee/loodusegakoos
www.facebook.com/riigimets