RMK väljastab kevadisi väikeulukite küttimislubasid 15.03

Tänavune lumerohke talv lubab kevadist suurvett, mis võib luua soodsad tingimused kobraste looduslikuks levikuks. Tagamaks suuremate kahjustuste ärahoidmist potentsiaalsetes kahjustuskohtades alustas RMK oma jahipiirkondades väikeulukite küttimislubade väljastamist.

Eramaale jäävas jahipiirkonnas saab maaomanikust jahimees küttimisluba taotleda tasuta. Väikeuluki küttimisluba riigimaal maksab 5 eurot.

“Koprad on juba aktiivseks muutunud, hetkel peaks käima nende jooksuaeg ja pesast lahkuvad üle-eelmise aasta pojad, et iseseisvat pesitsuskohta leida,” sõnas RMK jahinduse peaspetsialist Kalev Männiste. “Tagamaks kobraste arvukuse vähendamist eelkõige kuivendussüsteemide ja madalate kallastega ojade äärest, loome alanud kevadjahi hooajal jahimeestele koprajahi võimaluse RMK jahipiirkondades.”

RMK hallatava jahipiirkonna riigimaale saab 5 euro eest osta väikeuluki küttimisloa kehtivusajaga 15. aprillini  2011. Loa taotlemisel tuleb täpsustada jahikoht (kuivendussüsteem, oja, järv vms). Kui jahipidamiskohti napib, väljastatakse ühte jahipidamiskohta mitu väikeuluki küttimisluba. Loaga on lubatud küttida väikeulukeid vastavalt kehtivale Jahieeskirjale, st lisaks koprale ka rebast, kährikut ja varest.

RMK hallatava jahipiirkonna eramaale saab maaomanikust jahimees taotleda tasuta väikeuluki küttimisloa oma kinnistu(te) piires. Jahiloale kantakse jahipidamiskohana katastriüksuse number (numbrid). Tasuta väikeuluki küttimise loa saab ka jahimees, kui talle taotleb luba antud kinnistu maaomanik.

Anguse, Nõva ja Väätsa jahipiirkondadesse väljastab väikeuluki küttimislubasid RMK jahinduse spetsialist Lauri Valdur (tel 516 9977, e-post lauri.valdur@rmk.ee), Jäärumetsa, Kilingi-Nõmme ja Kuressaare jahipiirkondadesse RMK jahinduse spetsialist Uno Vait (tel 513 9604, e-post uno.vait@rmk.ee).

Riigimaale tasulise väikeuluki küttimisloa maksumus 5 eurot sisaldab käibemaksu ja see tuleb tasuda enne jahiloa väljastamist RMK arveldusarvele 10402024861004 SEB Pangas (viitenumber 4000015334). Maksekorraldusel märkida selgitusse: jahiloa eest; jahiluba taotleva jahimehe nimi, tema telefoni- ja jahitunnistuse number. Jahiloa kättetoimetamise viis tuleb jahinduse spetsialistiga täiendavalt kokku leppida.

Lisainfo:

Kalev Männiste
RMK jahinduse peaspetsialist
tel.:676 7570,
kalev.manniste@rmk.ee