RMK teenis esimese 3 kuuga 37 miljonit eurot müügitulu 03.05

RMK 2011. aasta esimese 3 kuu müügitulu ulatus 37,1 miljoni euroni. Mullu samal perioodil teenis RMK müügitulu 25,8 miljonit eurot, seega on kasv aastaga 44%.
RMK selle aasta esimese 3 kuu puhaskasum on 12,4 miljoni eurot. See on kaks korda suurem võrreldes sama ajaga mullu, mil kasum ulatus 6,3 miljoni euroni.

Valdav osa tuludest teeniti metsamaterjali ja hakkpuidu müügist. Aasta esimese 3 kuuga müüs RMK 0,8 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali 34 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 44,5 eurot kuupmeetrist, mis on 20% enam kui eelmise aasta samal perioodil. Esimeses kvartalis müüdi metsamaterjali ja hakkpuitu 0,07 miljonit kuupmeetrit 2,5 miljoni euro eest. Keskmine müügihind ulatus 34,4 euroni kuupmeetrist.

Müügitulemustelt väga hästi alanud aasta suurim planeerimatu kulutekitaja oli lumi. „Oleme tänavu lumekoristust teinud oma teedel 22 000 km ulatuses ja seetõttu on teehoolduse eelarve planeeritut ületanud 60%-ga,“ selgitas RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu. Lumekoristuse kulud olid esimes kvartalis 276 800 eurot.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK 2011. aasta 3 kuuga kokku 0,28 miljonit eurot.

2011. aasta eelarves prognoosib RMK selle aasta müügituluks 125 miljonit eurot ning kasumiks 27 miljonit eurot.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Anneli Viik
RMK finants- ja administratsioonijuht
Tel 676 7740, 501 4740
e-post anneli.viik@rmk.ee
www.rmk.ee