RMK teenis 9 kuuga 99,1 miljonit eurot müügitulu  20.10

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 2011. aasta 9 kuu müügitulu ulatus 99,1 miljoni euroni. Mullu samal perioodil teenis RMK müügitulu 80,8 miljonit eurot, seega on kasv aastaga ligi 23%.

RMK selle aasta 9 kuu puhaskasum on 25,4 miljonit eurot. See on 34% kasvu võrreldes sama ajaga mullu, mil kasum ulatus 18,9 miljoni euroni.

Valdav osa tuludest teeniti metsamaterjali ja hakkpuidu müügist. Aasta esimese 9 kuuga müüs RMK 2,2 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali 98,8 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 44,7 eurot kuupmeetrist, mis on 15% enam kui eelmisel aastal.

RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi sõnul on puidu hinna tõus kolmandas kvartalis aeglustunud. „Meie müügivõimalused sõltuvad peamiselt toorme nõudlusest, mille maht kolmanda kvartali jooksul enam ei kasvanud. Puiduturu aktiivsus püsis rahuldaval tasemel, kuid aasta alguse tavapärasest suurem ostuhuvi on raugenud,“ sõnas Kaubi.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK 2011. aasta 9 kuuga kokku 0,9 miljonit eurot.

2011. aasta eelarves prognoosis RMK selle aasta tulu 132 miljonit ning kasumiks 27 miljonit eurot.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Anneli Viik
RMK finants- ja administratsioonijuht
Tel 676 7740, 501 4740
e-post anneli.viik@rmk.ee
www.rmk.ee