RMK sõlmis Eesti Energia jaotusvõrguga koostööleppe liinialusteks hooldustöödeks  08.09

Eesti Energia Jaotusvõrk ja RMK sõlmisid augusti lõpus koostöölepingu raietööde korraldamiseks riigimetsas asuvatel Jaotusvõrgu elektriliinidel.
Viieks aastaks sõlmitud lepingu alusel teostab riigimetsades ja riigi omandis olevate maade liinikoridorides raiet RMK.

„Tänu koostööle ei ole Jaotusvõrgul vaja raietöödeks riigimetsas taotleda erilube, mis teeb liinide hooldamise kiiremaks ja suurendab sellega ka elektrivarustuse kindlust,“ selgitas lepingu kasusid Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.


RMK hallatavatel maadel asub kokku üle 2000 km Jaotusvõrgu liine. Vastavalt lepingule ei pruugi RMK raietöid läbi viia nendel kinnistutel, mis asetsevad eraldi või on liialt väikesed. Sellisel juhul teevad töid Jaotusvõrgu teised lepingupartnerid. Aastas teeb RMK liinialuseid raietöid orienteeruvalt 480 km ulatuses, lähtuvalt puude ja võsa ohtlikkusest liinide töökindlusele.


Kokku haldab Jaotusvõrk ligikaudu 60 000 km liine, õhuliinidest üle 35 protsendi asub metsastel aladel. Et võsa ning murduvad puud ja oksad ei katkestaks elektrivarustust, puhastab Jaotusvõrk igal aastal võsast, liinidele liiga lähedale ulatuvatest puudest ja okstest tuhandeid kilomeetreid metsakoridore.

Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
Telefon 676 7069, 504 5069
e-post tavo.uuetalu@rmk.ee