RMK nõukogu kinnitas lõppenud majandusaasta aruande 18.02

Täna kogunenud nõukogu kinnitas RMK 2010. aasta majandusaasta aruande. Täpsustunud andmete kohaselt ulatus RMK eelmise aasta käive 116,2 miljoni euroni (1,8 mld krooni), kasum 26,7 miljoni euroni (417,8 mln krooni).

Käive kasvas võrreldes eelmise aastaga 31 protsenti, kasum ligi 3 korda. Tulenevalt riigieelarve seadusest kohustub RMK maksma sel aastal kasumist dividende riigieelarvesse 12,8 miljonit eurot (200 miljonit krooni).

Käesoleval aastal plaanib RMK sarnaselt lõppenud aastale müüa 2,8 miljonit kuupmeetrit puitu. “Kuna toorme hinnad on kasvanud, siis on 2011. aasta eelarve käibeprognoos tehtud 128,9 miljonile eurole,” sõnas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. “Kasumiks prognoosime 27 miljonit eurot.”

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 676 7299, 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee