RMK maksab esimestele maaomanikele tasu jahipidamise lubamise eest  21.06

RMK maksab esimestele eramaaomanikele tasu maaomandi jahindusliku kasutamise eest RMK hallatavates jahipiirkondades. Olenevalt piirkonnast saab teenida kuni 4,33 eurot hektari eest.

Kuues RMK hallatavas jahipiirkonnas sõralistest jahiulukite küttimislubade enampakkumisest saadud tulu jaotati vastavalt maaomandi pindalalisele jaotusele. Nii saab maaomanik teenida iga jahipiirkonna koosseisu kuuluva hektari eest koos käibemaksuga Anguse jahipiirkonnas 0,44 eurot, Jäärumetsa jahipiirkonnas 4,33 eurot, Kilingi-Nõmme jahipiirkonnas 1,76 eurot, Kuressaare jahipiirkonnas 3,59 eurot, Nõva jahipiirkonnas 0,93 eurot ja Väätsa jahipiirkonnas 3,05 eurot. Sel nädalal makstakse esimesele viiele eramaaomanikule välja tulu kokku 741,05 euro ulatuses.

RMK hallatavale jahipiirkondade eramaade jahindusliku kasutamise nõusolekust teadaandmiseks tuleb saata e-kiri aadressile rmk@rmk.ee, teatades oma nime, enda kinnistu(te) või katastriüksus(t)e numbri, kontaktandmed, samuti arveldusarve, kuhu soovite oma maaomandi jahindusliku kasutuse eest tasu kandmist. RMK ootab maaomanike vastavasisulisi teateid septembrikuu lõpuni.

Loe teema kohta lisainfot ka siit: http://rmk.ee/press/uudised/uudised-2011/jahipidamise-lubamine-oma-maal-toogu-oiglast-tasu-ka-maaomanikule

Lisainfo:
Kalev Männiste
RMK jahinduse peaspetsialist
Telefon 676 7570,
513 9642
e-post kalev.manniste@rmk.ee